Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium tunnustab vägivalda ennetanud inimesi

PrintPDF Jaga

23.03.2018 Justiitsministeerium ootab kandidaate vägivallaennetuse auhinnale, et tunnustada tublisid inimesi, kes on teinud midagi olulist selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda.

„Igasugune vägivald on lubamatu ja seetõttu väärivad need inimesed, kes oma käitumise, suhtumise või tegutsemisega panustavad vägivalla vähendamisse, ennetamisse ja kannatanute vajadusi arvestavasse kohtlemisse, suurt tunnustust,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Auhind antakse välja vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise eest vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu olulise panuse eest vägivallaennetuses. Auhinnale võib esitada nii üksikisikuid kui ka inimeste gruppe ja oma kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek hiljemalt 20. aprilliks 2018 aadressil [email protected].

Ettepanek peab sisaldama:
• Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
• Lühikest põhjendust, mille eest inimene auhinna kandidaadiks esitatakse;
• Ettepaneku esitaja nime, sünniaega/isikukoodi või registrikoodi, elukohta või asukohta ja kontaktandmeid;
• Ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.

Hindamise kriteeriumiteks on uudsus, parimast rahvusvahelisest praktikast lähtuv või laiahaardeline lähenemine vägivallaennetusele ja täiendav panus senisele Eestis tehtavale ennetustööle.

Auhinna kandidaatide ettepanekud vaatab läbi justiitsministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad erinevatest ministeeriumidest, riigiasutustest, vabaühendustest ja mujalt.

President Kersti Kaljulaid annab auhinnad üle mai teises pooles.

Statuudi leiab siit (344.89 KB).