Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium toetab kannatanutega tegelevate spetsialistide koolitamist

PrintPDF Jaga

5.04.2018 Justiitsministeerium kuulutab välja projektikonkursi tegevusteks, mis aitavad kaasa kannatanute erikohtlemisele ja nende toetamisele vahetult peale ohvrikslangemist, süüteomenetluse ajal ja järgselt või toetavad kannatanutega kokku puutuvate spetsialistide, vabatahtlike ja advokaatide koolitamist. Toetuse määr on kuni 17 800 eurot.

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutab, et õiguskaitseasutused peavad paremini mõistma ohvri vajadusi ja tundma ohvrite kohtlemise eripärasid. „Pole kahtlustki, et inimesed, kes täna kannatanutega töötavad, teevad seda pühendunult ja annavad endast parima, et ükski kuriteoohver ei tunneks, et ta on vaid vahend menetluses. Ohver peab olema kriminaalmenetluse keskmes ja ära tuleb hoida inimese uusi kannatusi. Et seda pikas perspektiivis veelgi tõhusamalt pakkuda, peame koolitama valdkonna spetsialiste, vabatahtlikke ja advokaate ning suunama enam tähelepanu kannatanute erikohtlemisele ning nende toetamisele,“ ütles Reinsalu.

Nii peavadki projekti tegevused kaasa aitama kannatanute toetamist nii vahetult peale ohvrikslangemist, süüteomenetluse ajal kui ka peale seda või keskenduma kannatanutele tuge pakkuvate spetsialistide, advokaatide ning vabatahtlike koolitamisele, et tagada kannatanutele kohene ja praktiline tugi nende kuriteoeelse olukorra taastamiseks. Eriti oluline on raskete kuritegude ohvritega kokku puutuvate tervisevaldkonna spetsialistide koolitamine menetluse, kannatanu õiguste, psühholoogilise ja juriidilise abi osutamise jm teemadel.

Sobiv projekt peab olema loodud lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja eripäradest ning lähtuma parimast valdkondlikust praktikast ja kasutama tunnustatud töömeetodeid.

Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud ja sihtasutused. Äriühingud võivad osaleda taotlejana vaid juhul kui nad pakuvad tervishoiuteenust.

Taotlus tuleb esitleda hiljemalt 27. aprilliks 2018.

Projekti kestus on 2018. aasta lõpuni ja tegevused peavad võimaldama üle-eestilist spetsialistide kaasamist.

Taotlusvormi ja tingimused leiab siit:  http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/kuriteoennetuse-proje...