Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium otsib konkursiga projekti aitamaks lapsi, kelle vanemad on vangis

PrintPDF Jaga

26.06.2017. Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi, et leida projekt, mille abil toetada ja aidata lapsi, kelle vanemad viibivad vanglas. Konkursi võitja saab projekti elluviimiseks toetust 50 000 eurot.

„Lapse jaoks on tema vanema vanglasse sattumine kriis, ja meie eesmärk on aidata lapsel seda kriisi lahendada tema tuleviku jaoks võimalikult väikeste kahjudega,“ nentis justiitsminister Urmas Reinsalu. „Konkursil otsime häid tõenduspõhiseid ideid, mida pakkuja on võimeline Eestis ellu viima.“

Reinsalu märkis, et olukorras, kus vanem on toime pannud kuriteo ja viibib vanglas, tunnevad lapsed ennast oma vanemate tegude pärast tihti kaasvastutajana, millele lisandub veel häbi- ja süütunne. „Sageli toob ema või isa vangiminek lapsele ka kogukonna negatiivse tähelepanu, mis teeb lapsest oma vanema kuriteo „nähtamatu“ ohvri.“

Konkursiga otsibki ministeerium projekti, mis aitaks kinnipeetavate lastel ühiskonnas paremini toime tulla; vähendaks lapsel vanema vanglasse sattumisega kaasnevat sotsiaalse isolatsiooni riski ning lapse süü- ja häbitunnet; aitaks kaasa kinnipeetavast vanema ja tema lapse suhtluse parandamisele, kui see lähtub lapse huvidest, ja ennetaks vanema vanglas viibimisest tulenevat negatiivset mõju lapse arengule.

Konkursil osaleda võivad kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud ja sihtasutused. Projekt tuleb ellu viia koostöös kõigi vanglatega. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt kümme protsenti projekti eelarvest ja see võib olla täies ulatuses kaetud vabatahtliku tööga. Projekti kestus on kuni kaks aastat ja tegevus peavad algama 2017. aastal.

Eestikeelne, digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada hiljemalt 10.09. 2017 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga „Kuriteoennetuse toetus“.