Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Inimkaubanduse teemal on ilmunud abimaterjal õiguskaitseasutustele ja tööinspektoritele

PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu rahastatud projekti FLOW (“Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the complexities”) raames on avaldatud uus väljaanne, mis aitab õiguskaitseasutustel ja tööinspektoritel ennetada inimkaubandust ja tööjõu ärakasutamist.

Kaheaastase projekti FLOW eesmärk on parandada õiguskaitseorganite suutlikkust uurida inimkaubandust ja tuvastada inimkaubanduse ohvreid, edendada koostööd politsei- ja tööinspektorite vahel, suurendada nende teadlikkust inimkaubanduse ohtudest ja võimekust inimkaubanduse ennetamisel. Projekti FLOW eestvedaja Eestis, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur Anna Markina leiab, et tööjõu ärakasutamine on ülemaailmne probleem. „Paljudes riikides on rändetaustaga inimesed sellest mõjutatud, kuna õigusrikkujad kasutavad ära nende haavatavust ja teadmiste puudumist,“ rääkis Markina.

Õigusrikkujad ei põhjusta ohvritele mitte ainult kannatusi, vaid saavad seaduste ja määruste eiramisel ka ausalt töötajaid värbavate ettevõtete ees ebaõiglase eelise. „Kahjuks on inimkaubandus väga tulus neile, kes soovivad oma kasumit suurendada, sest vahele jäädakse harva,“ lisas ta. Tormilised ajad, näiteks COVID-19 pandeemia, on seaduserikkujate jaoks eriti soodne, sest üha rohkem inimesi seisab oma elus silmitsi ebakindlusega.

Tööjõu ärakasutamine ja inimkaubandus on keerulised nähtused, mille puhul pole kiiret ega lihtsat lahendust. Ametiasutused reageerivad tööjõu ärakasutamise juhtumitele küll üha aktiivsemalt, kuid uurimise muudavad keeruliseks kuriteo varjatud olemus, olematud abivahendid ning puuduv koordineerimine ja spetsialiseerumine. Inimkaubandusjuhtumite uurimine nõuab erioskusi ja -teadmisi ning tõhusat koostööd eri asutuste vahel.

Nende kitsaskohtade kõrvaldamiseks töötas ÜRO agentuur Euroopa kriminaalpreventsiooni instituut (HEUNI) koostöös Soome politsei ja tööinspektsiooni ekspertidega välja abivahendid, mida rakendada inimeste ärakasutamise ja inimkaubanduse uurimisel ning ennetamisel. Selle tulemusena koostati projekti FLOW käigus väljaanne „Tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse avastamine. Uurimise abimaterjal õiguskaitseasutustele ja kontrollnimekiri tööinspektoritele“. Väljaandes kirjeldatakse inimkaubandust ja tööjõu ärakasutamist ning selgitatakse nendega seotud probleeme. Lisaks pakutakse kirjutises konkreetseid nõuandeid inimkaubanduse tõhusaks uurimiseks.

Abimaterjal on mõeldud erinevatele asutustele ning see sisaldab praktilisi võtteid, soovitusi ja juhiseid. Näiteks saavad tööinspektorid ja järelevalveasutused kasutada spetsiaalselt nende jaoks loodud kontrollnimekirja, et hinnata, kas töötajad, kellega nad kokku puutuvad, võivad olla tööjõu ärakasutamise või inimkaubanduse ohvrid.

Väljaanne töötati välja koos partnerriikide Soome, Bulgaaria ja Lätiga ning seda on igas riigis kohalike olude järgi kohandatud. Abimaterjal on saadaval inglise, bulgaaria, eesti, soome ja läti keeles. Tutvu eestikeelse PDF-versiooniga.

Projekti FLOW kohta saab lähemalt lugeda HEUNI veebilehelt. Projekti viivad ellu Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa kriminaalpreventsiooni Instituut (HEUNI) Soomest, Läti siseministeerium ja Demokraatiauuringute Keskus Bulgaariast. Eestist on partneritena kaasatud ka Justiitsministeerium ja MTÜ Living for Tomorrow.

Lisateave: Anna Markina, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur, 5557 3302, [email protected]