Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Euroopa kuriteoennetuse võrgustik ootab algatusi uimastiga seotud süütegude vähendamiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid algatusi uimastitega seotud süütegude vähendamisel ja ennetamisel. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba paarkümmend aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti on kuriteoennetuse projekte on sel konkursil mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. 2017. aastal pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud varem kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ rääkis Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Soome, oodatakse projekte, mis toetavad laste ja noorte uimastite tarvitamisega seotud kahjude ja süütegude toimepanemise vähendamist. Kandideerima sobivad juba käimasolevad, lõppenud või alustatud tegevused, mis keskenduvad laste ja noorte uimastite tarvitamisele.

Eelkõige oodatakse algatusi, mis on suunatud uimastite tarvitamise vähendamisele ja lõpetamisele (sh eri uimastite koostarvitamisele), nende tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamisele (nt muud vaimse tervise probleemid) ning  noorte poolt uimastite tarvitamise tõttu toimepandud süütegude ennetamisele, sh noorte uimastite tarvitamisega seotud avaliku korra rikkumiste vähendamisele. Lisaks ka algatusi avaliku ruumi turvalisemaks muutmiseks ning inimeste turvatunde tõstmiseks, eelkõige uimastite tarvitamisega seotud asutuste ümbruses.

Julgustame kandideerijaid projektide planeerimisel kasutama erinevaid tõenduspõhiseid meetodeid, mis aitavad kuritegevust ennetada ja vähendada. Välistatakse projektid, mis keskenduvad ainiti alkoholiga seotud kahjude ja süütegude vähendamisele.

Projekt tuleb esitada hiljemalt 13. septembriks 2019 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil [email protected] märksõnaga „ECPA 2019“.
Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 27. septembriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Austriast, Rumeeniast, Soomest ja Horvaatiast.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 12. detsembril Helsingis toimuval Euroopa parimate kuriteoennetuse praktikate konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.

Täpsema info nõuetest ja tingimustest leiab siit: 

ECPA taotlusvorm

ECPA projekti hindamise tingimused

ECPA konkursi üldtingimused

ECPA konkursi videotutvustus

ECPA konkursi info EUCPN lehel