Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Eesti tõusis inimkaubanduse vastu võitlemise TIP raportis kõrgeimale tasemele

PrintPDF Jaga

4.07.2018 USA koostab iga-aastaselt ülemaailmselt inimkaubanduse vastu võitlemise hindamise raportit, milles Eesti pälvis esmakordselt kõrgeima taseme (Tier 1). Kokku vaadeldi raportis 187 riigi valitsuse tegevust.

„Raporti eesmärgiks on luua riikide vahel partnerlust võitlemaks ühiselt inimkaubanduse vastu ning motiveerida riike aktiivsemalt tegelema inimkaubanduse vastu. Kokku on raportis kolm taset – esimesel tasemel on riigid, kelle tegevus vastab miinimumstandardile, et inimkaubandust vähendada. Teisel tasemel (Tier 2) on riigid, kes küll veel miinimumstandardile ei vasta, ent teevad selleks silmnähtavaid edusamme ja kolmandal tasemel (Tier 3) on riigid, kes miinimumstandardile ei vasta ega astu ka ise selgeid samme olukorra parandamiseks,“ selgitas justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Leps.

Leps lisas, et viimased kuus aastat on Eesti kuulunud Tier 2 rühma. „Eesti tõusu põhjuseks on ilmselt see, et 2017. aastal muudeti mitut olulist seadust. Alates 2017. aasta juulist on võimalik karistada inimesi, kes inimkaubanduse ohvritelt seksi ostavad ja möödunud aasta jaanuarist on võimalik anda riigi poolt ohvriabi kaudu teenuseid ilma kriminaalmenetluseta kuni 60ks päevaks inimestele, kelle suhtes on kahtlus, et ta võib olla inimkaubanduse ohver,“ rääkis Anu Leps.

Raport annab Eestile ka mitmeid soovitusi, näiteks koolitada menetlejaid ja eriti kohtunikke. Samuti menetleda täie tõsidusega inimkaubanduse kuritegusid ja pöörates menetluses erilist tähelepanu just nimelt kannatanute toetamisele. Lisaks toodi esile, et politsei ja tööinspektsiooni poolt tööalase ekspluateerimise juhtumite menetlemine on hea praktika, mida kindlasti jätkata tuleks, seda isegi senisest tõhusamas tempos.

Inimkaubanduse vastu võitlemise hindamise raporti leiab siit.