Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsminister tutvustas riigikogus kriminaalpoliitika arengusuundade täitmist

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles 8.03.2017 riigikogu ees kriminaalpoliitika arengusuundi tutvustades, et eelmisel aastal oli üks märgilisemaid teemasid alaealiste kuritegevuse vähenemine ja noortega tegelemine.

„Viimasel kümnendil ei ole ühelgi aastal registreeritud nii vähe alaealiste toime pandud kuritegusid kui 2016. aastal. Alaealiste kuritegevus on langenud 1000 piirimaile, seda on enam kui kolm korda vähem kui 10 aastat tagasi,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu oma kõnes. 

Minister tõi välja, et riik reformib alaealiste väärtegudele ja kuritegudele reageerimist nii, et noorte kohtlemiseks tekib erisüsteem.

„Tahame mõjutada alaealisi nii, et nad ei rikuks enam uuesti seadust. Lahendus peitub probleemse käitumise tegelikule põhjusele jälile saamises, lastele ning nende peredele toe pakkumises ja selles, et karistuse läbi laps kasvaks,“ selgitas minister. „Noor peab ise oma teo tagajärgedest aru saama ja kahju kannatanule korvama.“

Minister rõhutas, et keeruliste käitumisprobleemide puhul lihtsaid lahendusi pole ja igale juhtumile lahenduse leidmine on rätsepatöö, mis see eeldab paljude osaliste intensiivset pingutust nii kasvatuse, hariduse kui sotsiaalse poole pealt.

Teise olulise teemana tõi minister välja ohtlike kalduvuskurjategijate kohtlemise.

„Riik peab kaitsma ühiskonda kõige ohtlikemate kurjategijate ehk selliste inimeste eest, kes on korduvalt tapnud, vägistanud või pannud toime raske seksuaalkuriteo. Kuigi sellised kurjategijad moodustavad väga väikese osa kõikidest kurjategijatest, on nende kuritegudel oluline mõju ühiskonna turvatundele, mistõttu tuleb neile varasemast erinevalt läheneda,“ ütles ta.

Üks võimalus on ministri sõnul eluaegse vangistuse rakendamine ka korduvalt vägistamise ja raske tervisekahjustuse tekitanud inimestele.

Reinsalu rääkis oma kõnes veel joobes juhtimise vähendamisest, kuriteoohvrite kaitsmisest, põhiõiguste paketist, korruptsioonivastasest tegevusest, narkootikumide vastasest võitlusest ning kuritegevuse statistikast üldiselt.

Ministri kõnet on täismahus võimalik lugeda siin.