Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium toetab vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamist 10 000 euroga

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab kaasa vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamisele.

Toetuse summa on kuni 10 000 eurot ja selle saaja peab Tallinna vanglas läbi viima vanemlikke oskusi toetava programmi. See tähendab, et tuleb nõustada vanglas viibivaid vanemaid, eelistatult emasid, kellel on ühe- kuni kümneaastased lapsed. Sealhulgas tuleb nõustamist pakkuda ka neile emadele, kes elavad vanglas kuni kolmeaastase lapsega koos.

Toetuse saaja peab vanglas olevate vanematega kohtumistel rääkima vähemalt neljal teemal. Nendeks on näiteks lapse füüsiliste vajaduste rahuldamine nagu toitumine, riietus, turvatunde loomine, arstiabi vajalikkus, piisav uneaeg ja liikumisvajadus. Samuti tuleb õpetada lapse tunnustamist, läbi mängu arendamist, piiride ja reeglite kehtestamist, sotsiaalseid oskusi nagu emotsioonidega toimetulekut, lapse seksuaalkasvatust ja turvalist seksuaalkäitumist ning lapsevanema rolli teadmiste kujundajana õigest ja valest.

Eelistatud on programm, mida on võimalik läbi viia nii eesti kui vene keeles ja selle maksimaalne kestus on kuus kuud. Vanglas viibivate vanemate teadmisi ja hoiakuid tuleb hinnata enne programmi algust ja vähemalt kuus kuud pärast tegevuste elluviimist tuleb hinnata programmi osalejate hoiakute muutust ning mõju osalejate käitumisele.

Programmi peab olema tunnustanud ülikool või teadusasutus. Teise võimalusena peavad selle olema  hinnanud tulemuslikuks kodu- või välismaised eelretsenseeritud ja avaldatud teadusuuringud.

Taotluse vorm on toodud käskkirja lisas ja kättesaadav kriminaalpoliitika veebilehel.

Vormi järgi täidetud taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. augustil 2019. Taotlus peab olema esitatud eesti keeles, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga “Kuriteoennetuse toetus”.

Projekt kestab 2020. aasta lõpuni.