Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium otsib õigusrikkujate vaimse tervise uuringu läbiviijat

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium otsib uuringu läbiviijat, kelle abil välja selgitada vanglates ja arestimajades kinni peetud inimeste enam levinud vaimse tervise häireid ning vaimse tervise häiretega õigusrikkujate osakaalu.

„Eestis puudub ülevaade õigusrikkujate vaimsest tervisest. Õiguskaitsetöötajatel napib oskuseid ja teadmisi vaimse tervise häiretega õigusrikkujatega suhtlemiseks – näiteks võivad vaimse tervise häirega inimesed olla impulsiivsemad, ootamatu käitumisega ning nendega suhtlemine eeldab vastavat väljaõpet. Niisamuti tuleb meil põhjalikumalt tegeleda vaimse tervise häiretega inimeste kindlaks tegemisega ehk skriinimisega ja nende oskusliku kohtlemisega kokkupuutel õiguskaitsega,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Lisaks vaimse tervise häirete sageduse välja selgitamisele peab uuring pakkuma teiste riikide kogemustele tuginedes välja lahendused vaimse tervise häiretega õigusrikkujate kohtlemiseks politseis ja vanglas ning õiguskaitsetöötajate vastavaks erialaseks ettevalmistamiseks. Ühtlasi peab uuring välja tooma võimalikud meetmed vaimse tervise häiretega inimeste kindlaks tegemiseks kokkupuutel õiguskaitsesüsteemiga.

Sööt nentis, et uuring tuleb praktiline. “Uuringu eesmärk on leida lahendusi õigusrikkujate kohtlemiseks selliselt, et tervikuna ühiskonna turvalisus suureneks. USAs on vanglates rohkem psüühikahäiretega inimesi kui haiglas ning nende probleemid üksnes süvenevad vanglas. Vaimse tervise hädad põhjustavad probleeme ühiskonnas hakkamasaamisel ja töötamisel ning selliste inimeste oskuslik kohtlemine õigussüsteemis vähendab korduvkuritegevuse riski,“ märkis Mari-Liis Sööt.

Uuringus analüüsitakse õigusrikkujate andmeid, hinnatakse praeguseid tööprotsesse ja koostöömudeleid õiguskaitse ja tervishoiu vahel. Uuringu tulemusena antakse õiguskaitseasutustele soovitused vaimse tervise häiretega õigusrikkujate kindlaks tegemiseks ja kohtlemiseks. „Näiteks sisekaitseakadeemiale loodame anda sisendi vangla- ja politseiteenistujate koolitus- ning täiendõppekava täiendamiseks,“ oli Sööt lootusrikas.

Pakkumusi ootame digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 4. mail 2018 aadressil [email protected].

Uuring peab valmima hiljemalt 1. aprilliks 2019.

Pakkumuse tingimustega saab tutvuda siin.