Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Eesti kodanike õigusrikkumised Soomes 2014. aastal

PrintPDF Jaga

Sildid:

2014. aastal tabati Soomes 6922 kordumatut Eesti kodanikku, kes olid toime pannud õigusrikkumise (mitme rikkumise korral on isik arvesse võetud üks kord aasta jooksul, kõige raskema rikkumise järgi). Andmed hõlmavad kõiki Eesti kodanikke, olenemata elukohariigist. Seda on 301 isikut vähem kui 2013. aastal; seega on tegu jätkuva langusega pärast 2011. aasta tipptaset. Eeskätt vähenes isikute arv, kes olid toime pannud kerge liiklusrikkumise (-112 isikut; -7%) või joobes juhtinud (-71 isikut; -8%). Vähenes ka tabatud varaste arv.

Soomes õigusrikkumises kahtlustatavana kinni peetud kordumatute Eesti kodanike arv raskeima õigusrikkumise liigi järgi 2006–2014 (välja on toodud raskemad või enamlevinud liigid).

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vargused

393

385

569

780

1 047

1 166

877

829

782

Röövimised

22

23

29

22

26

25

28

22

20

Elu- ja tervisevastased kuriteod

237

303

310

316

440

557

535

495

463

     Sh: kehaline väärkohtlemine

225

288

296

298

421

528

501

473

445

Narkokuriteod

49

63

112

79

134

112

112

176

150

Joobes sõidukijuhtimine

861

985

978

792

1 022

1 288

1 143

931

860

Raske liiklusturvalisuse ohustamine

38

40

55

52

38

75

47

54

85

Liiklusturvalisuse ohustamine

1 103

1 299

1 282

1 190

1 392

1 616

1 568

1 536

1 535

Juhtimisõiguseta sõitmine

297

351

176

213

322

401

426

335

337

Kerged liiklusrikkumised

913

988

999

1 048

1 450

1 579

1 597

1 508

1 396

Muud kuriteod ja rikkumised

516

547

734

791

956

1 057

1 025

418

435

KOKKU

4 429

4 984

5 244

5 283

6 827

7 876

7 358

7 223

6 922

 

Eesti kodanike poolt kokku toime pandud õigusrikkumiste arv on ligi kaks korda suurem, kuna osa isikuid pani toime mitu õigusrikkumist (sagedamini liiklusalaseid ja vargusi). Kokku registreeriti 2014. aastal 13 402 Eesti kodanike poolt toime pandud õigusrikkumist; neist 7865 olid liiklusalased kuriteod ja -rikkumised ning 1800 vargused (viimastest 1232 ehk 68% pandi toime kauplustes). Õigusrikkumiste koguarv oli suurim 2011. aastal (14 777), mille järel see on vähenenud.

Võrreldes 2013. aastaga vähenes õigusrikkumiste koguarv 1,4%; sh liiklusalaste rikkumiste arv 1,6% ja varguste arv 3,3%. Samal ajal sagenesid taas vahepeal vähenenud sissemurdmised eluruumidesse, mida registreeriti 2012. aastal 239, 2013. aastal 117 ja 2014. aastal 187 (nende osakaal kõigist vargustest moodustas 2014. aastal 10%).

Soomes välismaalaste poolt toime pandud õigusrikkumiste arvult tõusid Eesti kodanikud 2005. aastal Venemaa kodanike ees esikohale ja püsisid seal 2011. aastani. 2012.–2013. aastal oldi selle näitajaga teisel kohal Venemaa kodanike järel, kuid 2014. aastal tõusti seoses Venemaa kodanike arvu märgatava langusega (-15%) välisriikide kodanike hulgas taas esikohale – seda nii kuritegude (sh liikluskuriteod) kui ka kergemate liiklusrikkumiste osas.

Eesti kodanike kuritegudest Soomes kuni 2011. aastani on põhjalik ülevaade aadressil http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/eesti-kodanike-oigusrikkumised-soomes

Allolevad joonised kajastavad õigusrikkumises kahtlustatavate Eesti kodanike arvu, kusjuures sama isik võidi tabada korduvalt aasta jooksul.