Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Konflikti lahendamise programm ART

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Vägivald
Peresuhted
Suunajad: 
Lastekaitse
Kohaldamisala: 
üle Eesti
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Riskinoored: hajaasustusega piirkonnas elavad, suurtest peredest, raske käitumisega. 

Programmi lühikirjeldus: 

Konflikti lahendamise programm (Norra AART ehk Advanced Agression Replacement Training põhine), mille abil õpetatakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi ning muutma teiste inimestega arvestamine oluliseks teguriks noore moraalses mõtlemises.

Programmi sisu: 

Programmi valdkondadeks, millega tegeletakse on viha ohjamine, konfliktilahendamise kesised oskused. Koosneb kolmest treeningust - sotsiaalsed oskused, viha ohjamine, kõlblus. Kokku 30 sessiooni, a´ 60 min, 3 korda nädalas, grupis 6-10 noort.

Järjekorra number: 
92