Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Uimastid
Suunajad: 
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Kohaldamisala: 
Tallinn
Harjumaa
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Ennetusprogrammi sihtgrupiks on üldjuhul esmakordse narkosüüteoga politseisse sattunud alaealised. 

Programmi lühikirjeldus: 

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“ eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste isikute hulgas, ennetada narkosüütegude toimepanemist, parandada noorte sotsiaalseid oskusi, aidata igakülgselt kaasa alaealiste ja nende perede edukamale sotsiaalsele ja psühholoogilisele toimetulekule ja õiguskuulekusele. 

Programmi sisu: 

Programm kestab kuus kuud ja selle aja jooksul peavad noored vähemalt ühe korra kuus: 1) lühikese etteteatamise ajaga lubama politseil teha narko kiirtesti, 2) koos vanemaga osalema kohalikus omavalitsuses aruteludel, 3)  võimaldama politseil või sotsiaaltöötajal kodu külastada, 4) osalema KOVi pakutud programmides või spetsialistide vastuvõtul.

Elluviija kontaktandmed: 

 Kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistid koos piirkonna politseiametnikega (s.h piirkonnapolitseinik või noorsoopolitseinik). Süüteo toimepanemise piirkonna politseiametniku poolt tehakse pärast tausta kontrolli pakkumine osalemiseks ja suunatakse alaealise ja tema vanema nõusolekul, ennetusprogrammis osalemine on vabatahtlik. 

Järjekorra number: 
93