Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Eluviisi treening

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Uimastid
Alkohol
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
üle Eesti
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Vanglas - sõltuvusainete kuritarvitajad ja sõltlased, kelle puhul on seos õigusrikkumiste ja sõltuvusainete tarvitamise vahel. 
Kriminaalhoolduses - vähese või mõõduka tõsidusega sõltlased, kelle puhul on seos õigusrikkumiste ja sõltuvusainete tarvitamise vahel.

Programmi lühikirjeldus: 

Programmi käigus motiveeritakse inimesi muutusi tekitama, sh sõltuvusainete tarvitamisega seoses. 

Programmi sisu: 

Programmis õpitakse ära tundma sõltuvusainete tarvitamise riskiga seotud olukordi, neid vältima ja reageerima neile olukordadele muud moodi. Osalenu oskab ennetada täielikku tagasilangust, tal on arusaam sõltuvusainete negatiivsetest külgedest, oma sõltuvuskäitumise mustrist ja funktsioonist. Programmiga püüeldakse kõrgendatud motivatsiooni ja esmase arusaama poole sõltuvusainete tarvitamise mustritest ja sellega seotud õigusvastasest käitumisest. Programmi ülesehitus on: motivatsioon - enesekontroll - tagasilanguse ärahoidmine. Programmi raames toimuvad 6 individuaalset kohtumist (60 min). 3 nädalat pärast lõpetamist toimub 7. kohtumine ehk hinnangvestlus (45 min).

Tõenduspõhisus: 

Programm on välja töötatud Hollandis riikliku sõltuvushoolekande uuendamise raames. Sellele eelnes kaks kirjalikku uurimust tõhusa sõltuvusravi teemadel (Verheul, 1999; Rietdijk, 2000). Sisu põhineb kognitiivse käitumisteraapia sekkumistel, nagu seda kirjeldab Cognitive Behavioral Coping Skills Therapy Manual (Kadden et al, 1992) ja Moneti et al käsiraamat (1989). Programm on viimaste aastate jooksul läbinud akrediteerimisprotsessi, mille käigus tunnistati ta sobilikuks motivatsiooniprogrammina.

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
84