Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Anonüümsete alkohoolikute tugirühmad

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Alkohol
Suunajad: 
Isepöördumine
Kohaldamisala: 
üle Eesti
Teenuse liik: 
Muu teenus
Sihtgrupp: 

Alkoholisõltlased

Programmi lühikirjeldus: 

AA ühendab mehi ja naisi, kes soovivad terveneda alkoholismist. Tugirühmade ja koosolekute liitumise ainsaks tingimuseks on soov joomine lõpetada. AA koosolekud toimuvad regulaarselt, neid on kahte tüüpi, jagunedes lahtisteks ja kinnisteks koosolekuteks. AA koosolekute vaimsus põhineb 12 sammu tervenemisprogrammil ning koosolekul käsitletakse ka rühma tegevuse ühtsust määratlevaid 12 traditsiooni.

Programmi sisu: 

Anonüümsed Alkohoolikud ehk Alcoholics Anonymous on rahvusvaheline ühendus, mille liikmete peamine eesmärk on püsida kaine ja aidata teistel alkohoolikutel seda saavutada. AA-liikumine sai alguse Ameerika Ühendriikidest 1935 aastal. See on levinud umbes 180-nesse eri riiki. Tänaseks hetkeks arvatakse liikmete arvuks olevat üle terve maailma 2,3 miljonit. Eestis on AA tegutsenud 1990 a. alates. AA rühmasid on hetke seisuga umbes 30. Anonüümsed Alkohoolikud (AA)on grupp alkoholisõltuvusprobleemidega inimesi, kes jagavad omavahel kogemusi, jõudu ja lootust, et saada oma ühisest probleemist jagu ja aidata ka teisi alkoholismist terveneda. Anonüümsete alkohoolikute grupiga liitumise ainus tingimus on soov joomine lõpetada. AA liikmelisusega ei kaasne mingeid tasusid ega makse ja AA ei ole seotud ühegi usundi, usulahu, poliitilise ühenduse, organisatsiooni ega institutsiooniga, ei soovi üheski vastasseisus osaleda ning jääb kõikidel juhtudel erapooletuks. AA põhieesmärk on kaineks jääda ja aidata teistel alkohoolikutel kainuseni jõuda.  AA koosolekute vaimsus põhineb 12 sammu tervenemisprogrammil. Koosolekul käsitletakse ka rühma tegevuse ühtsust määratlevaid 12 traditsiooni. Lisaks on kasutusel AA kirjandust nagu " Anonüümsed Alkohoolikud", mis on samas ka kogu AA liikumise peamine raamat. Kaheteist sammu programm põhineb esimeste liikmete kogemusele-sellest kuidas nad on püsinud kainetena. Kaksteist traditsiooni koosneb omakorda kogemustest kuidas rühmadel oleks parem toimida ja kuidas AA liikumine võiks säilitada ühtsuse. AA-s on kolm pärandit : Toibumine, tervenemine ja teenimine.

Tõenduspõhisus: 

Tõendamata

Elluviija kontaktandmed: 

Kogukondlik, koosolekute täpsem info siit

Järjekorra number: 
74