Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Noortele

ПО-РУССКИ EESTI KEELES
autor
"Päris elus mees ei alanda, ei mõnita ega alaväärista naisi."
Mihkel Raud/saatejuht
autor
"Ründamine on nõrkuse tunnus."
Ilmar Raag/režissöör
autor
"Lapsed õpivad ümbritsevast kõike. Ka vägivalda."
Genka/räppar
autor
"Ühiskond ei muutu üleöö. Aga kui me räägime neid asju täna, homme ja veel kümne aasta pärast ka, on lootust, et jätame oma lastele parema Eesti, kui ta on seda praegu."
Sass Henno/kirjanik
KARIKAKRAMÄNG

Iga 3. inimene Eestis on kogenud või kõrvalt näinud vägivaldset suhet, kus peksmine, mõnitamine ja solvangud vahelduvad vabanduste ja kingitustega. Karikakramängus saad sina aidata lahendada elulisi küsimusi, mis kahjuks on tulnud ette väga paljudes suhetes.

karikakramäng
VÄGIVALLA ILMINGUD

Vägivallana mõistetakse inimese tahtlikku käitumist, millega ähvardatakse, püütakse teha või tehakse kahju teise inimese tervisele. Tervise all peetakse seejuures silmas füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit, mitte üksnes haiguste ja vigastuste puudumist.

Vägivald ei tähendagi ainult füüsilist tegu, vaid see võib avalduda väga erinevates vormides ja olukordades nii kodus, tänaval vm avalikus kohas, koolis, töökohal, aga ka küberruumis.

Vägivalda, mis on suunatud inimese vastu tema soo, soolise identiteedi või soolisuse väljendumise tõttu või mis oluliselt rohkem mõjutab ainult ühest soost inimesi, loetakse sooliseks vägivallaks.

Naistevastaseks vägivallaks loetakse kõiki soolise vägivalla akte, mille tulemusena tekitatakse või võidakse tekitada naisele või tüdrukule kahju või kannatusi, samuti selliste aktidega ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist sõltumata kohast, kus see aset leiab.

Naistevastase vägivalla põhjuseks on meeste ja naiste ajalooliselt välja kujunenud ebavõrdsus, ühtlasi põlistab naistevastane vägivald seda ebavõrdsust tänapäeva ühiskonnas.

Meestele omistatud rolle, ülesandeid, väärtusi ja omadusi on traditsiooniliselt väärtustatud kõrgemalt kui naistele omistatuid. Võim ja otsustusõigus on kuulunud meessoole, naistelt on oodatud passiivsust ja allumist. Traditsiooniliselt on rõhutatud naiste ja meeste erinevust ja lähtutud arusaamast, et naiste ja meeste tööd, kohustused ja vastutused on nii kodus kui koduvälises sfääris erinevad.

Sellised arusaamad on sügavalt juurdunud kultuuris ja seda kannavad edasi nii mehed kui naised. Kultuurilised normid õigustavad ja soodustavad teatud käitumist, see tähendab tihtipeale kahjuks ka vägivalla normaliseerimist, varjamist ja eitamist. Kuid need normid on õnneks ajas muutuvad ja ka sihipäraselt muudetavad.

LÄHISUHTEVÄGIVALD
lähisuhtevägivald
SEKSUAALVÄGIVALD
seksuaalvägivald
MÜÜDID JA FAKTID

Sageli süüdistatakse ohvrit vägivalla provotseerimises või “vales” käitumises, mis annab vägivallatsejale justkui õiguse end ohvri peal füüsiliselt välja elada ja teda „karistada“.

VÄGIVALDSE SUHTE KOHTA
Vägivaldse suhte kohta
SEKSUAALVÄGIVALLA KOHTA
Seksuaalvägivalla kohta
MIDA TEHA, KUI...

Iga suhe on erinev, kuid on mõned asjad, mis kehtivad alati. Sa peaksid suhtes tundma end turvaliselt, armastatuna, austatuna ja vabana, et saada olla sina ise. Suhtes olles sa ei tohi karta oma kaaslast, olla ära hirmutatud või kontrollitud.

...OLED KOGENUD KOHTINGUVÄGIVALDA
..oled kogenud kohtinguvägivalda
...OLED KOGENUD PAARISUHTEVÄGIVALDA
..oled kogenud paarisuhtevägivalda
...OLED KOGENUD SEKSUAALVÄGIVALDA
..oled kogenud seksuaalvägivalda
...OLED OLNUD VÄGIVALDNE
..oled olnud vägivaldne
KASULIKUD KONTAKTID

Ööpäevaringselt on kättesaadavad:

Seksuaalvägivalla puhul saad lisaks pöörduda:

Abi osutavad

kampaania läbiviijad 1492 Tasuta 24h tugitelefon avasilmad.ee logo