Kuritegevus Eestis 2021

Prioriteedid

Laadi alla .xlsx

14.04.2021 kokku lepitud õiguskaitse ühised prioriteedid on

vägivallakuriteod, eelkõige lähisuhtevägivald
ja laste seksuaalse väärkohtlemine ning
laste poolt toime pandud kuriteod;

rahvusvaheline finantssektori rahapesu
ja suure kahjuga majanduskuriteod;

küberkuriteod;

raske korruptsioon.

1. Vägivald


1.1. Lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald

*Allikas: politsei- ja piirivalveamet

1.2. Rasked isikuvastased kuriteod

Rasked isikuvastased kuriteod

Tapmine, mõrv ja raske tervisekahjustuse tekitamine (kuritegude arv)

1.3. Lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod (KarS §-d 141–146, 175', 178', 179)

Lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod

2. Küberkuriteod


Küberkuriteod

*Teabe või süsteemide konfidentsiaalsus, terviklus või kättesaadavus oli häiritud

3. Majanduskuriteod


3.1. Rahvusvaheline finantssektori rahapesu
ja suure kahjuga majanduskuriteod,
pankroti- ja maksukuriteod

Rahvusvaheline finantssektori rahapesu ja suure kahjuga majanduskuriteod,
            pankroti- ja maksukuriteod

3.2. Analüüsil ja sihtmärkidel
põhinevate majanduskuritegude
menetluste osakaal

Analüüsil ja sihtmärkidel
            põhinevate majanduskuritegude
            menetluste osakaal

4. Raske korruptsioon


Raske korruptsioon

*KarS §-d: 201 lg 2 p 3, 209 lg 2 p 2, 213 lg 2 p 2, 294–3001, 4021, 4023, 4024

Vt mõistet siit: https://aastaraamat.prokuratuur.ee/prokuratuuri-aastaraamat-2020/raske-korruptsioon

Lisaks nimetatutele tagavad õiguskaitseasutused
vähemalt tänasel prioriteetsuse tasemel järgmiste
kuritegude menetlemise:

alaealiste poolt
toime pandud
kuriteod;

riigivastased
kuriteod;

organiseeritud
narkokuriteod;

inimkaubandus.

5. Alaealised


5.1. Alaealiste poolt toime pandud kuriteod

Alaealiste poolt toime pandud kuriteod

*Allikas: politsei- ja piirivalveamet
** Hõlmab lisaks suunamisele kriminaalmenetlusest ka juhtumeid,
kus alaealine suunati konfliktivahendusse nt lastekaitse-, kooli- vm spetsialisti poolt

5.2. Menetluspikkus alaealiste kriminaalmenetlustes (päevades)

Rasked isikuvastased kuriteod

6. Riigivastased kuriteod


Riigivastased kuriteod

7. Organiseeritud narkokuritegevus (KarS § 184 lg 2¹)*


Organiseeritud narkokuritegevus

* Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine suure varalise kasu saamise eesmärgil

8. Inimkaubandus (KarS §-d 133–1333; 175)


Inimkaubandus

Lisaks on kuritegevuse vastases tegevuses olulisel kohal:

kriminaaltulu
tuvastamine
ja konfiskeerimine;

süüteomenetluse
ohvrikesksus.

9. Kriminaaltulu tuvastamine ja konfiskeerimine


Kriminaaltulu konfiskeerimiste maht (EUR)

Kriminaaltulu konfiskeerimiste maht (EUR)