Kuritegevus Eestis 2021

Kuriteoohvrid

Laadi alla .xlsx

Viimasel kahel aastal on ohvriuuringu andmetel ohvriks langenuid 5% küsitletutest.


2021. aastal jõudis ohvriabini uusi juhtumeid 3814 (-326), uusi kannatanuid jõudis ohvriabini 4129 (-347), neist iga seitsmes oli laps.
Võrreldes 2020. aastaga oli uusi kannatanuid 8% vähem. Ohvriabini jõudvatest kannatanutest kolm neljandikku on naised ning üks
neljandik mehed. Kriisiabitelefoni kõnedest 22% olid seotud perevägivallaga, ohvriabini jõudnud uutest kannatanutest aga 70%.

Ohvriuuringu andmetel langes
2021. aastal kuriteo ohvriks

5% küsitletutest

Vägivaldse ründe
ohvriks langes

1% küsitletutest

Vägivallaga ähvardamise
ohvriks langes

4% küsitletutest

Vt ohvriuuringute kohta ka teemalehti „Kuritegevuse ülevaade“, „Vägivallakuriteod“ ja „Varavastased kuriteod“.
Uued juhtumid ning kannatanud ohvriabis

Uued juhtumid ning kannatanud ohvriabis

Ohvriabitöötajad pakuvad tuge ja nõustamist kuriteo, vägivalla või halva kohtlemise ohvriteks langenutele.
Uued juhtumid ohvriabis soo järgi (%)

Uued juhtumid ohvriabis soo järgi (%)*

  • Kannatanu sugu pole teada ca 2% juhtudel

Ohvriabini jõudis
uusi juhtumeid

3814

Kõige enam esindatud vanuserühm
ohvriabi poole pöördunud kannatanute seas:

36–45-aastased

Perevägivalla juhtumid
kõigist ohvriabi
juhtumitest

70%

Ohvriabitöötaja pakub kannatanule esmast psühhosotsiaalset nõustamist ning suunab ta edasise abini. Koostöö politsei ja ohvriabi vahel aitab ennetada vägivalla kordumist ning juhtumite eskaleerumist raske vägivallani

Ohvriabini jõudis

Peaaegu iga 7. kannatanu oli laps nii nagu ka 2020. aastal.

4129

kannatanut

Uued juhtumid ohvriabis vanuse järgi

Uued juhtumid ohvriabis vanuse järgi*

*Kannatanu vanus pole teada 3–5% juhtudel

Naiste tugikeskustesse
pöördus

2079 naist

Naiste tugikeskustes leiavad kannatanud nii peavarju kui ka nõustamist.

Seksuaalvägivalla
kriisiabikeskustesse
(SAK) pöördujad:

163

156

7

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad seksuaalvägivalla ohvritele ööpäevaringselt professionaalset abi, olenemata ohvri soost ja vanusest. Keskused asuvad neljas haiglas: Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Tartu Ülikooli kliinikum.

Alaealised
SAKi pöördujad

40%

SAKi pöördujate arv kasvas

Politsei saatel
pöördus SAKi

50% abivajajatest

Registreeritud korruptsioonikuriteod

Kokku kriisitelefoni
nõustamiskordi

6238, sh

4897 nõustamist telefoni teel

633 veebivestluse kaudu

1413 pöördumist perevägivalla tõttu

Kriisitelefon 116 006 pakub vägivalla või halva kohtlemise ohvriteks langenutele esmast nõustamist ööpäevaringselt. Samuti saavad kriisitelefonile pöörduda inimesed, kes on mures oma vägivalla all kannatava lähedase pärast.

Kriisitelefoni
nõustamiskordade arv kasvas

Registreeritud korruptsioonikuriteod
Registreeritud korruptsioonikuriteod

Kriisitelefoni nõustamistest
moodustasid pöördumised
perevägivalla tõttu

22%

Lisaks perevägivallale on kriisitelefonile pöördumise enamlevinud põhjusteks sotsiaalsed probleemid, muu vägivald, suitsiidimõtted või lein