Kuritegevus Eestis 2021

Jälitustegevus

Laadi alla .xlsx

Jälituslube anti välja viiendiku võrra vähem kui aasta varem, kokku 584 isiku suhtes. Jälitustegevust kasutati kõige enam raskete või suure kahjuga kuritegude puhul: organiseeritud narkokuritegevus, suuremahulised maksukuriteod, kuritegelike ühenduste tegevus, korruptsioon.

Uusi jälitus -
toimikuid avati

166

Jälitustoimiku avamise põhjus:

151 kuriteo uurimine

12 välisriigi taotlus

2 tagaotsimine

1 kuriteo ettevalmistamine

Jälitustoimikuid avas

139 politsei- ja piirivalveamet

25 maksu- ja tolliamet

4 kaitsepolitseiamet

1 vangla

Jälitusluba anti

584

isiku suhtes

Jälitustoiminguteks anti

1360

uut luba, sh prokuratuur 807
ja kohus 533 luba

Jälitustoiminguteks antud uute lubade arv*

2020 2021
Varjatud jälgimine 1050 699
Telefoni pealtkuulamine 539 511
Muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine 531 379
Varjatud sisenemine 395 326
Asja varjatud läbivaatus ja asendamine 283 154
Võrdlusmaterjali varjatud kogumine 188 73
Kuriteo matkimine 132 33
Politseiagendi kasutamine 25 7
Postisaadetise varjatud läbivaatus 13 1
Lubade arv 1756 1360

* Üks luba võib hõlmata mitut toimingut. Tabel ei kajasta lubade pikendamisi.

Jälitustoimingu tegemisest teavitati

2200 isikut

Jälitustoimingu tegemisest teavitamine lükati kohtu loal edasi

80 isiku puhul

(mõned isikud võisid korduda erinevates lubades,
seega on unikaalseid isikuid vähem)

Jälitustoiminguid
kasutati kõige enam

narkokuritegudes

korruptsiooni - ja
majanduskuritegudes

Kohus rahuldas
osaliselt

19

jälitusloa taotlust

Kohus jättis täielikult
rahuldamata

12

jälitusloa taotlust

Jälitusluba taotleti
keskmiselt

päevaks

Jälitustoiminguid
tehti tegelikult
keskmiselt

45 päeva
jooksul

Jälitustoiminguga riivatud inimesi oli lisaks neile,
kelle suhtes jälitustoiming tehti
(nt pealtkuulatava isiku vestluspartnerid)

747