Kuritegevus Eestis 2021

Kriminaalmenetlus

Laadi alla .xlsx

Kriminaalasjade keskmine menetlusaeg 2021. aastal oli 296 päeva. Viimastel aastate on keskmine menetlusaeg kõikunud, kuid see on jäänud alati lühemaks kui üks aasta.

Kõigi menetlusliikide
menetlusaja pikkus

296 päeva

Kriminaalmenetluse pikkus aastate võrdluses

Kriminaalmenetluse pikkus aastate võrdluses*

  • Kohtumenetluse puhul hõlmab iga kriminaalmenetlusasja
    tüüp ka vastavat kiirmenetlust.
Menetlusaeg päevades

Menetlusaeg päevades*

  • Kohtumenetluse puhul hõlmab iga kriminaalmenetlusasja
    tüüp ka vastavat kiirmenetlust.

Neljal viimasel aastal on kriminaalmenetlusele kulunud aeg kõikunud, olles 2019. aastal oluliselt lühem kui 2018. ja 2020. aastal ning langedes pisut jälle 2021. aastal.

Üldmenetlusele
kuluv aeg tõusis
2021. aastal

Üldmenetluse
pikkus

608 päeva

Lahendatud kuriteod ning nende lahendamise määr

Lahendatud kuriteod ning nende lahendamise määr

Lahendatud
kuritegude arv

16 501

2021. aastal lahendati kohtueelses menetluses 16 501 kuritegu, mis on 64% kõigist kuritegudest. See näitaja on suhteliselt sarnases suurusjärgus varasemate aastatega.

Kuritegude
lahendamise määr

64%

See on näitaja, mille puhul arvutatakse lahendatud kuritegude osakaal samal perioodil registreeritud kuritegudest s.t kohtueelses menetluses jäi ca 35% registreeritud kuritegudest lahendamata või leiti menetluses, et tegu ei olnudki kuriteoga.

Kriminaalmenetluste lõpetamise alus

Kriminaalmenetluste lõpetamise alus

Kriminaalmenetluse
lõpetamise peamised põhjused:

33% juhtudel ilmnes kriminaalmenetlust
välistav asjaolu (KrMS § 200)

40% juhtudel jäi kuriteo toimepannud
isik tuvastamata (KrMS § 2001)

18% juhtudel kohaldati oportuniteeti (KrMS § 202)

Leppimise tõttu
lõpetati

5%

kriminaalmenetlustest

Kriminaalmenetlustes konfiskeeritud vara

Kriminaalmenetlustes konfiskeeritud vara

Narkokuritegudega seotud
kuritegude osakaal
kriminaaltulu konfiskeerimistest

65%

2021. aastal
konfiskeeriti
kriminaaltulu

1 365 619 eurot

Kriminaalasjade arv,
milles kriminaaltulu konfiskeeriti

183