Kuritegevus Eestis 2021

Jätkutugi

Laadi alla .xlsx

Jätkutoe eesmärk on parandada vanglast vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks. Jätkutoena pakutakse tugiisikuteenust kestusega kuni 18 kuud ja ajutist majutusteenust kuni 12 kuuks.

Aastatel 2015–2021 on jätkutuge kasutanud 1096 kordumatut inimest, sh 78 naist (7%). Tugiisikuteenuse kasutajatest on ligi 70% vanglast karistuse lõpuga vabanenud. Majutusteenuse kasutajatest pooled on vabanenud vanglast tingimisi enne tähtaega.

Vanglast vabanenute jätkutuge toetab Euroopa Sotsiaalfond.

2021. aasta lõpuks oli

1253

inimest kasutanud
tugiisikuteenust

304

inimest kasutanud
majutusteenust

Teenust kasutanud inimeste arv

Teenust kasutanud inimeste arv

Ühes kuus keskmiselt teenust kasutanute arv

Ühes kuus keskmiselt teenust kasutanute arv

Teenust kasutanud inimeste arv kuude kaupa 2021

Teenust kasutanud inimeste arv kuude kaupa 2021

2021. aastal osutati
ühes kuus keskmiselt

86

inimesele
tugiisikuteenust

45

inimesele
majutusteenust

2021. aastal
oli vanglast vabanenutele
majutusteenusel tagatud

55 majutuskohta
(2020: 50; 2019: 40; 2018: 36)

Aasta lõpu seisuga
oli majutuskeskuste täituvus

69%

Majutuskoha taotlused ja teenusele jõudnud inimeste arv 2021

Majutuskoha taotlused ja teenusele jõudnud inimeste arv 2021

Ametnikele meelehead pakkunud inimeste osakaal ohvriuuringu andmeil (2021)

Majutusteenusele vabanenud isikute osakaal
vabanemise aluse järgi 2015–2021

2021. aastal vabanes majutusteenusele tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla 25 inimest ja ilma elektroonilise valveta 16 inimest. 14 inimest vabanes karistuse ärakandmise tõttu, 12 inimest vabastati karistusest tingimisi, kolm pärast šokivangistust ja üks inimene karistusjärgse käitumiskontrolli alla. Kolm inimest jõudsid majutusteenusele muudel alustel.

Pärast teenuse kasutamist oli (üks kuu hiljem) tööturul

67%

2021

58%

2020

63%

2019

60%

2018

59%

2017

50%

2016

Teenust kasutanutest kuulati ühe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist uues kriminaalasjas kahtlustatavana üle

34%

2020

43%

2019

35%

2018

45%

2017

38%

2016

42%

2015