Tapmised ja mõrvad

Laadi alla .xlsx

2022. aastal registreeriti 27 tapmist ja mõrva koos katsetega, mis oli samapalju kui 2021. aastal. Niisugustes kuritegudes sai surma kõige vähem inimesi alates taasiseseisvumisest (18 hukkunut).

Valdav osa tapmistest ja mõrvadest on läbi aastate olnud seotud ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud tüliga. 2022. aastal oli kuriteo toimepanijaist vähemalt kolm neljandikku joobes; lisaks pandi mitu kuritegu toime juba varem avaldunud psüühikahäiretega isikute poolt.

2022. aastal registreeriti27tapmist ja mõrva koos katsetega (sama 2021. aastal)

Tapmistes ja mõrvades hukkus
18inimest

-1

Tapmised ja mõrvad (katsetega) aastatel 2019-2022

Andmestiku aluseks on E-toimik

2022. aastal langes tapmiste ja mõrvade (katsetega) ohvriks

 • 20 meest

 • 6 naist

Tapmise või mõrva (katsetega) toimepanijate seas oli 2022. aastal

 • 28 meest

 • 2 naist

2022. aastal oli tapmise või mõrva (katsetega) toimepanijaid kõige enam30-39-aastaste meeste seas

2022. aastal oli kuriteo toime pannud isikutest vähemalt 3/4 alkoholi tarvitanud

Teadaolevalt pani tapmise või mõrva (katsetega) alkoholi tarvitanuna toime (vähemalt):

 • 2019. aastal 21 meest ja üks naine

 • 2020. aastal 36 meest ja kaheksa naist

 • 2021. aastal 17 meest ja kaks naist

 • 2022. aastal 20 meest ja kaks naist

Kokku 9/10 kuritegudest pandi toime alkoholi tarvitanud isikute või juba varem avaldunud psüühikahäiretega isikute poolt

2022. aastal olid meesohvritest 3/5 alkoholi tarvitanud

Tapmistest ja mõrvadest (katsetega) pandi 2022. aastal toime 3/4 terariistaga (pussnuga, kööginuga vm)

Tapmistest ja mõrvadest on läbi aastate enamik toime pandud eluruumides

Valdav osa tapmisi ja mõrvu on olnud seotud ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud tüliga, mille ajendiks enamasti olid juhuslikud asjaolud (solvumine, tüli alkoholi pärast, muu olmetüli). Partnerite või pereliikmete puhul võisid sellele lisaks avalduda muud motiivid (armukadedus, isiklikud suhted, rahalised probleemid vms).

Etteplaneeritult või „ratsionaalsetel“ põhjustel (varaline kasu, kättemaks, kuriteo varjamine või põgenemine, vm) pannakse praegu kuritegusid toime harva. Niisuguste kuritegude arv ja ka osakaal oli märksa suurem 1990ndatel.

Kuriteo toimepanijale on ohver enamasti olnud mingil määral tuttav (nt joomakaaslane)

Perevägivallaga oli 2022. aastal seotud 7 tapmist ja mõrva (katsetega)

Omakasuliste mõrvade ligikaudne osakaal surmaga lõppenud tapmistest ja mõrvadest eri perioodidel

 • 1994-1996: ca 35% kasu saamise eesmärgil (neist röövmõrvad ca 40%)*

 • 2007-2010: ca 10-15%

 • 2019-2022: alla 5% (teada on üksikud juhtumid)

* Allikas: Martti Lehti. Viron henkirikollisuus 1990-luvulla. Helsinki, 1997. [Eesti keeles: https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/ elfinder/dokumendid/tahtlikud_tapmised.pdf]