Kriminaalmenetlus

Laadi alla .xlsx

Kriminaalasjade keskmine menetlusaeg 2022. aastal oli 319 päeva. Viimastel aastatel on keskmine menetlusaeg kõikunud, kuid see on jäänud alati lühemaks kui üks aasta.

Keskmine menetlusaeg kõigis menetlusliikides kokku
319 päeva

Üldmenetluses kestis ca 10% kriminaalasjades menetlus üle ühe aasta. Keskmine menetlusaeg 2022. aastal oluliselt ei muutunud.

Viiel viimasel aastal on keskmine kriminaalmenetlusele kulunud aeg kõikunud, langedes pisut 2021. aastal ja tõustes jälle 2022. aastal.

Üldmenetluse pikkus
595 päeva

Lahendatud
kuritegude arv

16 223

Kuritegude
lahendamise määr

63%

Vähem kui ühe
aastaga lahendati

85% kriminaalmenetlustest

Vähem kui ühe aastaga lahendati politsei- ja piirivalveametis 86% kriminaalasjadest ning maksu- ja tolliametis 74% kriminaalasjadest.

Kriminaalmenetluse lõpetamise peamised põhjused:

  • 30% juhtudel ilmnes kriminaalmenetlust välistav asjaolu (KrMS § 200)
  • 43% juhtudel jäi kuriteo toimepannud isik tuvastamata (KrMS § 200¹)
  • 19% juhtudel kohaldati oportuniteeti (KrMS § 202)

Üldmenetluses lahendatud kriminaalasjade osakaal 2018-2022 oli kuni 9%

Üldmenetluses kulub kohtu I astme otsuseni jõudmiseks enam kui üks aasta
10% kriminaalasjades