Liikluskuriteod

Laadi alla .xlsx

Liikluskuritegudest valdava osa moodustab joobes sõidukijuhtimine, millele järgneb süstemaatiline juhtimisõiguseta sõidukijuhtimine.

Liikluskuritegude arv püsis aastatel 2017-2020 ligikaudu samal tasemel, kuid vähenes 2021. aastal eeskätt tänu joobes sõidukijuhtimise vähenemisele. 2022. aastal liikluskuritegude arv oluliselt ei muutunud.

Liikluskuritegusid registreeriti 29482% langus

Liikluskuritegudest moodustas

 1. 82%

  joobes sõidukijuhtimine (KarS § 424)

 2. 14%

  süstemaatiline juhtimisõiguseta sõitmine (KarS § 423¹)

Liiklusõnnetuse põhjustanud kuritegusid (KarS §-d 422-423) registreeriti 100 (2021. aastal 97)

Joobes sõidukijuhtimine

Süüteod sõidukijuhi poolt alkoholi või narkootikumide tarvitamise korral:

väärtegu (liiklusseadus)

 • LS § 224 lg 1 - juhi veres alkoholi 0,20-0,49 mg/g
 • LS § 224 lg 2 - juhi veres alkoholi 0,50-1,49 mg/g

kuritegu (karistusseadustik)

 • KarS § 424 - juhi veres alkoholi vähemalt 1,50 mg/g või narkojoove

Joobes sõidukijuhtimise kuritegusid registreeriti 24291% tõus

Narkojoobes juhte tabati 2633% langus

Liiklusjärelevalve maht vähenes12% langus

Inimeste teadete arv võimalikust joobes juhist vähenes3% langus

Igas kuus teatati keskmiselt enam kui 800 korda*

* Pole teada, kui paljudel juhtudel tegelikult oli tegu süüteoga

Joobekontrollide koguarv kasvas 17% ning reididel „Kõik puhuvad“ kontrollitud juhtide arv 27%

Lubatud alkoholipiirmäära ületamisega seotud väärtegude (LS § 224) registreerimine kasvas 16%

Kriminaalses joobes juhte märgatakse nende ebakindla sõidustiili tõttu teiste liiklejate poolt paremini kui kergemaid rikkujaid. Seetõttu sõltub raskete rikkujate tabamine politseioperatsioonide mahust vähem kui kergemate rikkujate tabamine.

2022. aastal tabati politseioperatsioonide „Kõik puhuvad“ käigus:

 1. 41% LS § 224 lõike 1 rikkujaist;
 2. 29% LS § 224 lõike 2 rikkujaist;
 3. 11% KarS § 424 rikkujaist.

Liiklusõnnetused

Transpordiameti andmed seisuga 10.03.2023(https://transpordiamet.ee/liiklusaasta-ulevaade-2022)

2022. aastal toimus

1699inimkannatanuga liiklusõnnetust8% tõus

Sh joobes juhi osalusel
134 (2021: 113)
19% tõus

Liiklusõnnetustes hukkus

50inimest(2021: 55)7% langus

Sh joobes juhi osalusel
14 inimest (2021: 55)

Liiklusõnnetustes sai vigastada

1919inimest(2021: 1772)8% tõus

Sh joobes juhi osalusel
166 (2021: 129)
29% tõus