Alaealiste õigusrikkumised

Laadi alla .xlsx

Alaealiste toime pandud süütegude arv langes 2021. aastal viimase kümnendi madalaimale tasemele ning püsis samal tasemel ka 2022. aastal. Võrreldes 2021. aastaga vähenes alaealiste kuritegude arv 4% ja püsis kolmandat aastat alla 1000 piiri. Väärtegude arv kasvas 1%, kuid jäi endiselt alla 3500. Jätkuvalt on alaealiste levinumad õigusrikkumised vägivallakuriteod (enamasti kaklus või löömine), vargused (enamasti poevargused) ja alkoholi tarbimine. Kasvanud on kehalise väärkohtlemisega seotud kuriteod, röövimised (sh relvataolise esemega), liiklusseaduse rikkumised (ennekõike kergliikleja liiklusnõuete rikkumised) ning lisandunud on COVID-19 epideemiast tingitud karantiini ja maski kandmise kohustuse rikkumised. Kõige enam vähenesid alkoholi, tubaka ja narkootikumidega seotud süüteod. Võrreldes 2021. aastaga ei registreeritud ühtegi tulirelvaga seotud juhtumit ega eluvastast kuritegu.

2022. aastal registreeris politsei kokku 4177 alaealiste poolt toime pandud süütegu

 • 734kuritegu

 • 3443väärtegu

Võrreldes 2021. aastaga alaealiste toime pandud

 • kuritegude arv langes-334%

 • väärtegude arv kasvas+231%

Alaealiste toime pandud väärteod ja kuriteodAllikas: politsei- ja piirivalveamet
 • kuritegusid

  • 22% Tallinnas

  • 10% Tartus

 • väärtegusid

  • 28% Tallinnas

  • 7% Tartus

Registreeritud väärtegude ja kuritegude arv 15 suurema elanike arvuga kohalikus omavalitsusesAllikad: rahandusministeerium, politsei- ja piirivalveamet

Maakonniti vähenes alaealiste kuritegude arv kõige enam

 • Ida-Virumaal-4531%

 • Läänemaal-1732%

Maakonniti vähenes alaealiste väärtegude arv kõige enam

 • Põlvamaal-1979%

 • Hiiumaal-1368%

Alaealiste kuritegude arv 10 000 14-17aastase elaniku kohta 2022. aastal

Alaealiste kuritegudest moodustasid suurema osa isikuvastased (54%) ja varavastased kuriteod (34%), järgnesid kuriteod perekonna ja alaealise vastu (4%) ja avaliku rahu vastased kuriteod (4%)

Alaealiste toime pandud kuritegude struktuur, 2022Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Alaealiste kuritegudest moodustasid kokku 74%

 • 361; 49% kehaline väärkohtlemine

 • 183; 25% vargused

Kokkuvõttes alaealiste kuritegude arv vähenes, kuid liigiti toimus ka tõuse

 • Väärteo toime pannud
  alaealise profiil

  Pani aastas toime ühe väärteo 81%

 • Kuriteo toime pannud
  alaealiste profiil

  Pani aastas toime ühe kuriteo 69%

Alaealiste väärtegude liigid

 • 31%alkoholi tarbimine

 • 19%kergliiklejana liiklusnõuete rikkumine

 • 18%pisivargused ja vara kahjustamine

 • 8%sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta

 • 6%narkootikumide käitlemine väikeses koguses

 • 5%maskikohustuse eiramine

 • 3%tubakatoodete tarbimine

 • 11%muud väärteod

Tüdrukute väärtegudest oli suur osa seotud alkoholi tarvitamisega (42%), poistel liiklusseaduse rikkumisega (38%)

Alaealiste väärteod

Nii tüdrukute kui poiste puhul olid kõige levinumad kuriteod kehaline väärkohtlemine (vastavalt 39% ja 43%) ja vargused (vastavalt 36% ja 20%)

Alaealiste kuriteod* Peamiselt loata intiimfotode- ja videote jagamised, aga ka lapseealiste seksuaalne ahvatlemine (KarS § 178 ja § 179)

Hüppeliselt kasvas kergliikleja liiklusnõuete rikkumiste arv ning vähesel määral ka pisivarguste ja vara kahjustamiste arv

Kolmandat aastat järjest kasvas alaealiste poolt kergliikleja liiklusnõuete rikkumiste arv

Alaealised kergliikleja liiklusnõuete rikkujad:

 • 69%kergliikuri juht

 • 17%jalgrattur

 • 14%jalakäija

Tulenevalt COVID-19 epideemiast tõusid alaealiste seas esile nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumisega seotud väärteod

Nakkushaiguste leviku tõkestamise rikkumised:

 • 97%maski puudumine

 • 3%karantiini rikkumine