Perevägivald ja ahistamine

Laadi alla .xlsx

Viimasel kolmel aastal on registreeritud perevägivallakuritegude arv langenud. 2022. aastal registreeriti 3244 perevägivallakuritegu, võrreldes 2021. aastaga 14% vähem. Perevägivallakuritegudest moodustas suurima osa paarisuhtevägivald. Tüüpiline perevägivalla toimepanija oli 40ndates aastates mees. Noorim perevägivalla toimepanija oli 13-aastane poiss ja vanim 84-aastane mees. Valdav osa vägivallajuhtumitest pandi toime naiste ja tüdrukute vastu. Alaealistega seotud perevägivallajuhtumites olid ohvriteks 74% tüdrukud ja 26% poisid. Lapsevanemana toime pandud perevägivallakuritegudes olid toimepanijateks 68% isad ja 32% emad ning ohvriteks 45% poisid ja 55% tüdrukud.

Perevägivallaga seotud tapmiste ja mõrvade ning nende katsete arv suurenes nelja võrra: 2022. aastal registreeriti seitse juhtumit.

Lisaks vägivallakuritegudele võib perevägivalda esineda ka ahistava jälitamisena. Ligikaudu kaks kolmandikku ahistava jälitamise juhtumitest (64%) oli toime pandud praeguse või endise paarisuhtepartneri, muu pereliikme või sugulase poolt, millest omakorda kolmveerand seisnes füüsilises ahistamises, kus ilmuti ohvri koju, töökohta, tuttavate-sugulaste juurde vm kannatanuga seotud kohtadesse. Sellele üldjuhul lisandus häirimine mobiiltelefoni, sõnumite, kirjade ja sotsiaalmeedia vahendusel.

2022. aastal registreeriti3244perevägivallakuritegu

Registreeritud perevägivallakuritegude arv vähenes14%

Kõigist kuritegudest moodustasid perevägivallakuriteod13%

Vägivallakuritegudest moodustasid perevägivallakuriteod46%

Perevägivallakuritegudest moodustas ülekaaluka osa kehaline väärkohtlemine

Perevägivallaga seotud tapmisi ja mõrvu (katsetega) registreeriti7

Perevägivallakuritegudest
registreeriti

 1. 34%Tallinnas

 2. 8%Narvas

 3. 5%Kohtla-Järvel

 4. 5%Tartus

 5. 4%Pärnus

Maakondadest registreeriti perevägivallakuritegusid 10 000 elaniku kohta kõige rohkem Ida-Virumaal (48) ja Läänemaal (29)

Registreeritud perevägivallakuritegudest moodustas suurima osa paarisuhtevägivald

Perevägivalla toimepanijatest olid mehed86%

Kõigist perevägivalla ohvritest olid naised79%

26%Perevägivallakuritegudest olid lapsohvri või -pealtnägijaga hinnanguliselt

Ahistav jälitamine

2022. aastal registreeriti162ahistava jälitamise kuritegu

Ahistava jälitamise kuritegude arv vähenes3%

Ahistava jälitamise kuriteod

 • Soovimatu ja häiriv kontaktivõtt mobiiltelefoni, sõnumite, e-kirjade, sotsiaalmeedia kaudu

 • Füüsiline jälitamine, kannatanu elu- või töökohta ilmumine

 • Solvavate, häirivate kommentaaride või valeinfo internetti või sotsiaalmeediasse postitamine

 • Teise inimese häiriv jälgimine teda pidevalt pildistades või filmides

 • Kannatanu vara kahjustamine

Ahistava jälitamise kuriteo pani toime

 1. 90% mees

 2. 10% naine

Ahistava jälitamise kuritegudes oli

 • ohvriks naine 86%

 • toime pandud digivahenditega55%

Lähenemiskeelu rikkumine

2022. aastal registreeriti 44 lähenemiskeelu rikkumise kuritegu27%

Lähenemiskeelu rikkumistest seisnes

 1. 45%kannatanule füüsilises lähenemises

 2. 34%kannatanule helistamises, sõnumite või e-kirjade saatmises

 3. 7%mõlemal eelpool mainitud viisil kombineerituna