Kuriteoohvrid

Laadi alla .xlsx

Ohvriuuringu andmetel langes 2022. aastal mõne kuriteo ohvriks 6% küsitletutest. Aastatel 2019-2021 oli kuriteoohvrite osakaal küsitletutest 5% ringis.

2022. aastal jõudis ohvriabini uusi juhtumeid 3719 (-681), uusi kannatanuid jõudis ohvriabini 4636 (-858). Võrreldes 2021. aastaga jõudis ohvriabisse uusi kannatanuid 16% vähem.

 • Ohvriuuringu andmetel langes 2022. aastal kuriteo ohvriks 6% küsitletutest

 • Vägivaldse ründe ohvriks langes 2% küsitletutest (2021: 1%)

 • Vägivaldse ähvardamise ohvriks langes 5% küsitletutest (2021: 4%)

16% langusOhvriabini jõudis 4636 kannatanut

2% langusOhvriabini jõudis uusi juhtumeid 3719

Muutunud on ohvriabisse pöördunud uute kannatanute sooline jaotus:

2022. aastal oli neist

 1. 65% naissoost

 2. 33% meessoost

Ohvriabisse pöördumise ja suunamise viis:

 • 77% politsei poolt

 • 14% pöördus ise

 • 7% teiste asutuste poolt

 • 2% kriisitelefoni kaudu

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördunud klientide arv ja sooline jaotus 201

 1. 95%naissoost

 2. 5%meessoost

SAKi pöördujate arv kasvas23% tõus

Kokku kriisitelefoni nõustamiskordi 16784, sh

 • 12606 nõustamist telefoni teel

 • 1056 veebivestluse kaudu

 • 1020 pöördumist perevägivalla tõttu

Kõigist kriisitelefonile pöördujatest olid teadaolevalt

 1. 45%naissoost

 2. 31%meessoost

Kriisitelefoni nõustamistest moodustasid otseselt perevägivallaga seotud pöördumised 6%

24% juhtudel pole pöörduja sugu teada: kõne katkes, helistaja vaikis või saatis kirjaliku sõnumi, millest sugu ei selgu (e-postiga, sotsiaalmeedias, SMS-ga)