Jälitustegevus

Laadi alla .xlsx

Jälituslube anti välja 496 isiku suhtes, mis on 15% vähem kui aasta varem. Jälitustegevust kasutati kõige enam raskete või suure kahjuga kuritegude puhul: organiseeritud narkokuritegevus, rahapesu ja suuremahulised maksukuriteod, korruptsioon, kuritegelike ühenduste tegevus.

Uusi jälitustoimikuid avati 161(3% langus)

Jälitustoimiku avamise põhjus:

  1. 149 kuriteo uurimine
  2. 12 välisriigi taotlus

Jälitustoimikuid avas

  1. 131 politsei- ja piirivalveamet
  2. 22 maksu- ja tolliamet
  3. 7 kaitsepolitseiamet
  4. 1 vangla

Jälitusluba anti 496isiku suhtes(15% langus)

Jälitustoiminguteks anti 1228uut luba, sh prokuratuur 684 ja kohus 544 luba(10% langus)

Jälitustoiminguteks antud uute lubade arv*202020212022
Varjatud jälgimine1050699819
Telefoni pealtkuulamine539511526
Muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine531379501
Varjatud sisenemine395326450
Asja varjatud läbivaatus ja asendamine283154350
Võrdlusmaterjali varjatud kogumine18873197
Kuriteo matkimine1323386
Politseiagendi kasutamine25737
Postisaadetise varjatud läbivaatus13117
Lubade arv175613601228

* Üks luba võib hõlmata mitut toimingut. Tabel ei kajasta lubade pikendamisi.

Jälitustoimingu tegemisest teavitati 1159 isikut

Jälitustoimingu tegemisest teavitamine lükati kohtu loal edasi (KrMS § 12613) 92 isiku puhul*

Jälitustoimingust jäeti prokuratuuri loal teavitamata (KrMS § 12613)201 isikut** Mõned isikud võisid korduda erinevates lubades, seega on unikaalseid isikuid vähem.

Jälitustoiminguid kasutati kõige enam

  • narkokuritegudes

  • korruptsiooni- ja majanduskuritegudes

Kohus rahuldas osaliselt 21 jälitusloa taotlust

Kohus jättis täielikult rahuldamata 12 jälitusloa taotlust

Jälitusluba taotleti keskmiselt 114 päevaks

Jälitustoiminguid tehti tegelikult keskmiselt 42,5 päeva jooksul

Jälitustoiminguga riivatud inimesi oli lisaks neile, kelle suhtes jälitustoiming tehti (nt pealtkuulatava isiku vestluspartnerid)378*

* Jälitustoimingute infosüsteemi kaudu edastatud teadete arv.