Kriminaalhooldus

Laadi alla .xlsx

Kriminaalhooldusel
oli 2022. aasta lõpul 3275 isikut

Kriminaalhooldusaluste arv langes aasta jooksul

-47313%

Kriminaalhoolduses võeti 2022. aastal täitmiseks4602 juhtumit ja kriminaalhooldus lõppes aasta jooksul 5204 juhtumi puhul.

Kokku oli 2022. aasta lõpul kriminaalhoolduses avatud3358 toimikut
(mõnel isikul mitu toimikut)

Võrreldes vangidega on kriminaalhooldusaluste seas suhteliselt enam naisi ja Eesti kodanikke.

Vangide seas on vastavalt oluliselt rohkem määratlemata kodakondsusega isikuid.

Raskeima kuriteo järgi on kriminaalhooldusaluste ja vangide seas kõige enam narkootikumidega seotud kuritegude toimepanijaid: mõlemal juhul ligikaudu neljandik süüdlastest.

Kohus võib kriminaalhooldusalusele määrata KarS § 74 aluselkäitumiskontrolli pikkuseks kuni 60 kuud, karistusjärgse käitumiskontrolli puhul kuni 36 kuud ja mõjutusvahendi puhul kuni 12 kuud.

KarS § 69 alusel määratud ÜKT tundide arvu aritmeetiline keskmine 441, mis vastab ligikaudu ühe aasta ja kolme kuu pikkusele vangistusele.

Üldkasulikku tööd (ÜKT) tegi 2022. aasta lõpul 893isikut, mida on 123 võrra vähem, kui aasta varem. Neil oli kokku vaja teha266 162üldkasuliku töö tundi.

KrMS § 202 alusel määratud ÜKT tundide aritmeetiline keskmine oli 55 tundi.

VTMS § 207¹ alusel sooritatavate ÜKT tundide aritmeetiline keskmine oli 10 tundi.

2022. aastal määrati elektroonilise valve alla271kriminaalhooldusalust

 1. 327

  2021

 2. 305

  2020

 3. 312

  2019

 4. 389

  2018

2022. aastal lõppes kriminaalhooldus edukalt käitumiskontrolli lõppemisega või üldkasuliku töö sooritamisega 78% juhtudel.

Mitteedukatest lõpetamistest ligikaudu 2/3 moodustasid juhtumid, kus katseaeg pöörati täitmisele kriminaalhoolduse nõuete või kohustuste täitmata jätmise tõttu.

Kriminaalhoolduse lõppemise põhjused 2022. aastal lõppenud kriminaalhoolduse juhtumites:

 1. 3476 (78%) läbiti edukalt
  1. 2138 (48%) sooritati üldkasulik töö
  2. 1337 (30%) läbiti käitumiskontroll
 2. 970 (22%) ei läbitud edukalt
  1. 624 (14%) lõpetati erakorralise ettekandega
  2. 346 (8%) lõpetati uue kohtulahendiga

2022. aastal vähenes

 • vangide arv

  5%

 • kriminaalhooldusaluste arv

  13%