Korruptsioon ja majanduskuriteod

Laadi alla .xlsx

Korruptsioonikuritegude arv suurenes 2021. aastaga võrreldes 78 võrra, kokku registreeriti 165 kuritegu. Samal ajal vähenes kriminaalasjade arv, mida oli 2022. aastal 47. Kuritegude arvu kasv oli seotud kahe mahuka kriminaalasjaga, mida kajastati ka meedias.

Ka 2022. aastat iseloomustas mitu mahukat tervishoiu valdkonna altkäemaksu kriminaalasja. Kokku registreeriti 2022. aastal tervishoiuvaldkonnas 47 kuritegu, mis on 20 võrra rohkem kui eelnenud aastal. Kui tulenevalt COVID-19 epideemiast kerkisid 2021. aastal esile vaktsineerimispassi müümisega seotud kuriteod (neid registreeriti 6), siis 2022. aastal olid sellega seotud kõik tervishoiuvaldkonna kuriteod.

Korruptsioonikuritegudest registreeriti enim erinevaid altkäemaksu kuritegusid (108). Altkäemaksu võtmisest mõnevõrra enam registreeriti altkäemaksu andmist (38 vs. 56).

Sarnaselt 2021. aastaga registreeriti majanduskuritegudest kõige enam maksusüütegusid (97), mis moodustasid 40% registreeritud majanduskuritegudest (241).

Salakaubaveo kuritegudest saab välja tuua katsed tuua Venemaalt suures koguses sularaha, niisuguseid kuritegusid registreeriti viis.

Registreeritud korruptsioonikuritegude arv tõusis 47%

Korruptsioonikuritegude tegevusalad ja liigid

2022. aastal tõusis sarnaselt eelneva aastaga toime pandud kuritegude arvult esile tervishoiuvaldkond, mille 47 registreeritud juhtumit olid seotud seitsme kriminaalasjaga. Arvuliselt järgnes KOV juhtimise valdkond, kus on kolm erinevat kriminaalasja, kusjuures enamik kuritegusid on Kohtla-Järve linna puudutavas kriminaalasjas.

Jaotus

  • Mõjuvõimuga kauplemine

  • Poliitikute poolt toime pandud kuritegude osatähtsus korruptsioonikuritegudest

  • Kõige rohkem korruptsioonikuritegusid registreeriti riigisektoris

  • Enim oli altkäemaksu andmise, võtmise ja vahendamisega seotud kuritegusid

  • Altkäemaksu andmine ja võtmine erasektoris

Majanduskuriteod

Salakaubaveokuritegude arv tõusis 9%

Turumanipulatsioon 2