Kuritegevuse ülevaade

Laadi alla .xlsx

Registreeritud kuritegude arv vähenes tuntavalt aastatel 2009-2017, kuid on viimastel aastatel püsinud ligikaudu samal tasemel. 2022. aastal registreeriti 25663 kuritegu, mis on 1,2% vähem kui aasta varem. Enamlevinud kuriteoliikidest vähenes isikuvastaste kuritegude arv, kuid kasvas varavastaste kuritegude kuritegude arv.

Elanike küsitlustes (ohvriuuringutes) ilmnevad sarnased trendid: eelmisel kümnendil kuritegevus tervikuna vähenes eeskätt tänu varguste arvu kahanemisele; samal ajal kasvas turvatunne. Viimastel aastatel on kuritegevus püsinud ligikaudu samal tasemel. 2022. aastal langes kuriteo ohvriks kuus protsenti küsitletutest.

Registreeritud kuritegude arv

2022. aastal registreeriti 25 663 kuritegu, sh

 • 11 846 varavastast kuritegu

 • 7 708 isikuvastast kuritegu

 • 2 948 liikluskuritegu

Valitud kuriteoliigid

Registreeritud kuritegude arv vähenes 1,2%

Kuritegudest moodustasid

 • 46% varavastased kuriteod

 • 26% isikuvastased kuriteod

 • 11% liikluskuriteod

 • 17% muud kuriteod

Kuritegude struktuur

Kuriteoliikidest registreeriti kõige rohkem

 • vargusi(8027)

 • kehalist väärkohtlemist(5429)

 • mootorsõiduki juhtimist joobes(2429)

2022. aastal

 • vähenesid

  • 349isikuvastased kuriteod (-5%)

  • 319rahvatervisevastased kuriteod (-23%)

  • 112kuriteod perekonna ja alaealise vastu (-23%)

 • kasvasid

  • 295varavastased kuriteod (+3%)

  • 175avaliku usalduse vastased kuriteod (+29%)

  • 88ametialased kuriteod (+116%)

10 000 elaniku kohta registreeriti Eesti 193 kuritegu

Kuritegudest registreeriti

 • 50% Harjumaal

 • 14% Ida-Virumaal

 • 11% Tartumaal

Maakondade statistika

Ohvriuuring

Ohvriuuringu andmetel langes 2022. aastal mõne kuriteo ohvriks6% küsitletutest

Kuriteoohvrite osakaal küsitletutest (%)

Õhtul tunneb end
kodutänaval
turvaliselt71%