Inimkaubandus

Laadi alla .xlsx

Inimkaubandusega seotud kuritegude üldarv 2022. aastal jäi varasema aastaga sarnaseks (2022: 46; 2021: 42); neist inimkaubanduse kuritegude arv alaealiste suhtes langes poole võrra (2022: 8, 2021: 16), kupeldamise kuritegude arv tõusis (2022: 25; 2021: 19) ja samuti tõusis inimkaubanduse kuritegude arv (2022: 11; 2021: 6). Lisandus üks inimkaubanduse toetamise kuritegu ning samuti registreeriti üks prostitutsioonile kaasaaitamise kuritegu. Kupeldamise kuritegusid iseloomustas asjaolu, et sageli olid erinevate tegudega seotud samad isikud. Kui üks erand välja arvata, siis kupeldamiskuriteod toimusid Tallinna eri piirkonna korterites ning ühel juhul Tallinnast väljaspool hotellis. Prostitutsiooni kaasatud isikud (naised, ka transsoolised) olid pärit välismaalt: kõige rohkem Venemaalt ja Ukrainast, samuti Valgevenest, Moldovast, Kasahstanist, Brasiiliast, Kolumbiast ning Itaaliast.

Välismaalaste ärakasutamise juhtumid Eesti tööturul võivad põhjustada inimkaubandust. Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõuandeliinile helistavad (2022: 569; 2021: 505) jätkuvalt palju ametnikud (158 kõnet) ning palju on välismaalaste kõnesid (89%; 411 kõnet) ennekõike seoses tööalaste pettuste ning ärakasutamise olukordadega. Real juhtudel esitati kõne järel sotsiaalkindlustusameti nõustamise ning abiga avaldus tööinspektsioonile saamata jäänud töötasu ja puhkusehüvitise kättesaamiseks (64 juhul 411st).

2022. aastal registreeriti 46 inimkaubandusega seotud kuritegu, sh

 • 11 inimkaubanduse kuritegu (KarS § 133)

 • 1 inimkaubanduse toetamise kuritegu (KarS § 133¹)

 • 25 kupeldamise kuritegu (KarS § 133²)

 • 1 prostitutsiooni kaasaaitamise kuritegu (KarS § 133³)

 • 8 inimkaubanduse kuritegu alaealise suhtes (KarS § 175)

Inimkaubandusega seotud kuritegude arv jäi samaks

 1. 462022

 2. 422021

Inimkaubanduse, kupeldamise ja prostitutsioonile kaasaaitamise kuritegude arv tõusis

 • Inimkaubanduse kuriteod11 kuritegu(2021: 6)

 • Kupeldamise kuriteod25 kuritegu(2021: 19)

Alaealisi puudutavate inimkaubanduse kuritegude arv langes

Inimkaubandus alaealise suhtes8 kuritegu(2021: 16)

Inimkaubandusega seotud kuritegudes tehti 8 kohtulahendit neis karistati kokku 16 isikut ja 3 firmat:

 • 4 inimest inimkaubanduses (KarS § 133)

 • 9 inimest ja 3firmat kupeldamises (KarS § 1332)

 • 2 inimest prostitutsioonile kaasaaitamiseeest (KarS § 133³)

 • 1 inimest inimkaubanduse eest alaealise suhtes (KarS § 175)

Inimkaubandusega seotud kuritegusid registreeriti kuues maakonnas, sh eeskätt

Harjumaal 37
(80%)

Karistused inimkaubanduse eest

Keskmiselt määrati süüdimõistetutele inimkaubandusega seotud kuritegude eest karistuseks 3,5 aastat vangistust.

 • 4

  inimkaubanduse kuritegusid toime pannud isiku puhul rakendati reaalset vangistust, üldjuhul liitkaristusena, mis jäi vahemikku 5-11 aastat.

  Teiste inimkaubandusega seotud kuritegude puhul ei pööratud vangistust täitmisele kas täielikult või osaliselt ning katseaeg jäi vahemikku 3-5 aastat, keskmiselt 3,2 aastat.

 • 3

  kurjategija käest nõuti tsiviilhagi korras sisse 15 070 eurot.

 • 3

  firmale mõisteti rahaline karistus summas 12 000 eurot

 • 7

  isikut

  16

  -st pani lisaks inimkaubandusele toime muid kuritegusid.

Inimkaubandusega seotud kuritegusid toime pannud kurjategijatelt konfiskeeriti kinnisvara, sõidukeid, sularaha ning kontodelt rahalisi vahendeid veidi üle 268 000 euro.