Seksuaalkuriteod


Registreeritud seksuaalkuritegude arv suurenes 11%. See on tingitud peamiselt kontaktsete seksuaalkuritegude registreerimisest kasvust nii alaealise (+39) kui täisealise (+19) kannatanu vastu toime pandud kuritegude puhul.

Registreeritud seksuaalkuriteod

Registreeritud seksuaalkuriteod vanuse ja teo iseloomu alusel

261 kontaktset seksuaalkuritegu, kus kannatanuks oli laps, sh: 112 vägistamisjuhtumit, kus kannatanuks oli laps; 10 suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimise juhtumit, kus kannatanuks oli laps. Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv kasvas 39 võrra (18%). 91 vägistamisjuhtumit, kus kannatanuks täisealine.
2019. aastal registreeriti 94 täisealise kannatanuga (kontaktset) ja 549 lapskannatanuga (kontaktset ja mittekontaktset) seksuaalkuritegu. Seksuaalkuritegude arv kasvas 11%. 288 mittekontaktset seksuaalkuritegu (pornograafia ja lapseealise seksuaalse ahvatlemine)

Küsimuste korral: Brit Tammiste

Justiitsministeerium