Inimkaubandus


Inimkaubandusega seotud kuritegudeks loetakse inimkaubandust (KarS § 133), kupeldamist (KarS § 133²) ja inimkaubandust alaealise suhtes (KarS § 175).

Inimkaubandusega seotud kuritegude arv kasvas 2019. aastal, seda kupeldamise kuritegude arvu tõusu tõttu (2019: 45; 2018: 14). Kupeldamist ja inimkaubanduse kuritegusid alaealiste suhtes iseloomustas endiselt see, et sageli oli toimepanijaks sama inimene sama isiku vastu.

Peaaegu kõik kupeldamiskuriteod toimusid mõnes Tallinna korteris või erootilise massaaži salongis (vaid kaks kuritegu 45-st toimus mujal) ja ligi pooltel juhtudel olid asjaga seotud prostitutsiooni kaasatud naised välismaalt, nt Ukrainast ja Venemaalt.

Kasvutrendis olid kõned, sh välismaalaste tehtud kõned (85%) inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõuandeliinile (2019: 679; 2018: 433) ning avaldused tööinspektsioonile saamata jäänud töötasu ja hüvitise kättesaamiseks. Välismaalaste ärakasutamise juhtumid Eesti tööturul võivad põhjustada inimkaubandust.

Sotsiaalkindlustusamet aitas läbi aegade kõige rohkem ohvreid (2019: 67; 2018: 12), nende seas oli nii eeldatavaid kui ka tegelikke inimkaubanduse ohvreid.

Registreeritud inimkaubandusega seotud kuriteod
2019. aastal registreeriti 82 inimkaubandusega seotud kuritegu: 5 inimkaubanduse kuritegu, 45 kupeldamise kuritegu, 32 inimkaubanduse kuritegu alaealise suhtes.
Inimkaubandusega seotud kuritegude arv kasvas 55%
Inimkaubanduse kuritegusid alaealise vastu esines umbes sama palju kui 2018. aastal.
Inimkaubanduse kuriteod 5 kuritegu (2018: 4). Inimkaubanduse kuriteod alaealise suhtes 32 kuritegu (2018: 28)
Inimkaubandusega seotud kuritegusid registreeriti kõige rohkem: Harjumaal, sh Tallinnas 47 (57%), Ida-Virumaal, sh Narvas 15 (18%), Järvamaal 8 (10%). Inimkaubandusega seotud kuritegudes tehti 11 kohtulahendit, neis karistati 15 isikut. Inimkaubandusega seotud kuritegusid toime pannud kurjategijatelt konfiskeeriti mobiiltelefone, autosid, tööriistu, kinnisvara, sularaha ligi 7500 eurot.
Karistused inimkaubanduse eest: 11 isikule määrati kriminaalhooldus, katseaeg jäi vahemikku 2-5 aastat, keskmiselt 3 aastat, neist: 2 isiku puhul mõisteti lisakaristusena riigist väljasaatmine ja sissesõidukeeld kuni 7 aastat, 1 isiku puhul rakendati viieks kuuks elektroonilist järelevalvet, 4 isiku puhul pöörati vanglakaristus täies ulatuses täitmisele ja nemad mõisteti süüdi ka muu kuriteo eest peale Inimkaubanduse kuriteo
Registreeritud inimkaubanduse kuritegude arv
Viiest inimkaubanduse kuriteost: 2 juhul ähvardati alaealisi neide, kes olid saatnud kuriteo toimepanijale endast paljastavaid pilte, et kui nad uusi pilte ja videoid ei saada, avaldatakse juba saadetud pildid, 1 juhul oli tegu rahvusvahelise inimkaubandusega, milles toimetati viis vietnamlast Venemaalt Eestisse, et saata nad edasi Euroopa Liidu riikidesse, 1 juhul sunniti kannatanut rattaid varastama, 1 juhul sunniti tegema narkootikumidest sõltuvuse ja võlgade tekitamise abil talutöid ning tegutsema narkoainete organiseeritud müügi ja vahendamisega seotud kuritegelikus grupis
Alaealise vastu toime pandud inimkaubanduskuritegude arv
Inimkaubanduse kuriteod alaealise suhtes (KarS §175) olid kõik seksuaalse iseloomuga.
Registreeritud kupeldamiskuritegude arv
Kupeldamiskuritegude arv suurenes 3 korda. Kuriteod toimusid Tallinna korterites ja massaažisalongides ning pooltel juhtudel kupeldati välismaalt, põhiliselt Ukrainast ja Venemaalt pärit naisi.
Sotsiaalkindlustusametist abi saanud ohvrid 2019. aastal

2019. aastal tuvastas ja abistas Sotsiaalkindlustusamet 67 ohvrit, enamik neist eeldatavad inimkaubanduse ohvrid ja päritolult välismaalased.

Inimkaubandust võivad põhjustada välismaalaste ebaseadusliku töötamise võimaldamise kuriteod: 2019: 4, 2018: 10, 2015-2017: 1-2 kuritegu aastas
Tööinspektsiooni seisukohalt on probleemsemad sektorid ehitus (45% võõrtööjõuga seotud töövaidlustest); veondus, laondus ning haldus ja abitegevus, kus mõlemas sektoris on ligi 10% võõrtööjõuga seotud töövaidlusi. Töövaidlused viitavad tööalasele ekspuateerimisele ja neist võivad välja kasvada inimkaubanduskuriteod.

Tööinspektsiooni seisukohalt on probleemsemad sektorid ehitus (45% võõrtööjõuga seotud töövaidlustest); veondus, laondus ning haldus ja abitegevus, kus mõlemas sektoris on ligi 10% võõrtööjõuga seotud töövaidlusi. Töövaidlused viitavad tööalasele ekspluateerimisele ja neist võivad välja kasvada inimkaubanduskuriteod.

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini (6607320) klientide arv
Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin 660 7320

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinile helistajate arv küündis majanduslanguse aegadeni. Praegu on enamik nõuandeliini klientidest (85%) välismaalased Eestis, 2009. aastal moodustasid enamiku Eesti kodanikud (65%).

Välismaise tööjõuga seotud töövaidlused Tööinspektsioonis (212) moodustasid mullu 7% kõigist. Saamata jäänud töötasu ja hüvitiste nõuete kogusumma oli ligi 2,3 mln eurot.

Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõuandeliini kaudu aidati 111 töötajal esitada 69 tööandja vastu avaldus väljamaksmata töötasu ja hüvitise kohta kokku ligi 533 000 euro eest.

Inimkaubanduse nõustamise ja abistamise nõuandeliini andmed Sotsiaalkindlustusametilt, välismaalaste töötamisega seotud andmed Tööinspektsioonilt ning Politsei- ja Piirivalveametilt.

Küsimuste korral: Anu Leps

Justiitsministeerium