Jätkutugi


2019. aastal sõlmiti vanglast vabanenute tugiisiku- ja majutusteenuse osutamiseks uued lepingud kuni 30.09.2022. Majutusteenust pakub neli vabaühendust viies linnas. Vanglast vabanenute jätkutuge toetab Euroopa Sotsiaalfond. Täpsem ülevaade: www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus.

2019. aasta lõpuks oli 886 inimest kasutanud tugiisikuteenust, 156 inimest kasutanud majutusteenust.
Teenust kasutanud isikute arv aastate kaupa
2019. aastal osutati ühes kuus keskmiselt 67 inimesele tugiisikuteenust, 12 inimesele majutusteenust.
Ühes kuus keskmiselt teenust kasutanute arv
Tugiisikuteenusele vormistatud inimeste arv ühes kuus tõusis 2019. aasta lõpuks rekordkõrgusele - 173 inimest
Teenust kasutanud inimeste arv kuude kaupa 2019
Majutuskoha taotlused ja teenust kasutanud inimeste arv 2019

Teenuse osutamisel 2019. aasta suvel tekkinud nelja kuu pikkune paus veidi pidurdas majutusteenusele vabanemist, ent pidev teavitustöö aitas probleemi leevendada ja võimaldas ka vahepealsel perioodil teenust kasutada.

Üha rohkem vabanetakse majutusteenusele tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla, 2019. aastal 11 inimest. Seitse inimest vabanesid karistuse ärakandmise tõttu, viis tingimisi enne tähtaega, kaks pärast šokivangistust ja kaks karistuse ärakandmise tõttu karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamisega.

Majutusteenusele vabanenud isikute osakaal vabanemise aluse järgi 2015–2019
Pärast teenuse kasutamist oli (üks kuu hiljem) tööturul: 63%; 2018 aastal 60%; 2017 aastal 59%

Teenust kasutanutest kuulati ühe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist uues kriminaalasjas kahtlustatavana üle (näidatud vabanemise aasta)

2015 2016 2017 2018
42% 38% 45% 35%

Küsimuste korral: Stanislav Solodov

Justiitsministeerium