Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Korruptsioon ja majanduskuriteod

Korruptsioonikuritegude arv suurenes 2019. aastaga võrreldes üheksa võrra, kokku registreeriti 81 kuritegu. Sarnaselt eelmise aastaga ei olnud ka 2020. aastal mahukaid kriminaalasju ega korduvaid samade inimeste toime pandud kuritegusid. Mõnevõrra tõusis ka korruptsioonikuritegudega seotud kriminaalasjade arv, mida oli lõppenud aastal 56.

Kui veel 2018. aastal registreeriti meditsiinivaldkonnas 174 kuritegu ning 2019. aastal kolm kuritegu, siis 2020. aastal registreeriti meditsiinivaldkonnas kaheksa kuritegu, mis olid seotud kolme erineva kriminaalasjaga.

Majanduskuritegudest registreeriti kõige enam ebaseaduslikku majandustegevust (57), mis moodustas 29% registreeritud majanduskuritegudest (208). Pankroti- ja täitemenetluse ning konkurentsikuritegude osakaal oli väike (19%), samas mõjutavad sellelaadsed kuriteod tugevasti ausat ettevõtluskeskkonda.

Kuritegude arv
Kriminaalasjade arv
20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020206005004003002001000

Registreeritud korruptsioonikuriteod

Erasektor
Määratlemata
Riik
KOV
11%20%49%20%

Korruptsioonikuritegude esinemine sektorite kaupa

Registreeritud kuritegude arv tõusis

Tõus
ÕiguskaitseMärkimataMuuMeditsiinJäätmekäitlusKOV ametnikVabakutsedKOV juhtimineRiigiettevõteHaridus202016161212884400

Tegevusalad, kus korruptsiooni esines 2020. aastal (kuritegude arv)*
* KOV juhtimine – kohaliku omavalitsuse valitsuse või volikogu liikmetega seotud kuriteod; KOV ametnik – kohaliku omavalitsuse või selle hallatava asutuse teenistujatega seotud kuriteod

Altkäemaksu võtmineAltkäemaksu andmineToimingupiirangurikkumineRiigihangete teostamisenõuete rikkumineAmetialane võltsimineOmastamine -ametiisiku pooltAltkäemaksu andmineerasektorisUsaldusekuritarvitamineKelmusAltkäemaksuvõtmineerasektorisAltkäemaksu vahendusMõjuvõimugakauplemineKeelatud annetustetegemine ja vastu-võtmine suuresulatuses2424181812126600

2020. aastal registreeritud korruptsioonikuritegude liigid

keelatud annetus

Keelatud annetuse tegemine ja vastuvõtmine

kohalik omavalitsus

Omavalitsuste juhtide poolt toime pandud kuritegude osakaal omavalitsuste korruptsiooni­kuritegudest

riigisektor

Kõige rohkem korruptsiooni­kuritegusid registreeriti riigisektoris

toimingupiirangu rikkumiste arv

Toimingupiirangu rikkumiste arv kasvas võrreldes varasema aastaga viie võrra

altkäemaks erasektoris

Altkäemaksu andmine ja võtmine erasektoris

Olen
Tean teisi
Ei oska öelda
Ei ole
3%94%

Ametnikele meelehead pakkunud inimeste osakaal ohvriuuringu (2020) järgi

201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202012009006003000

Registreeritud majanduskuriteod

Rahapesukuritegude langus

Langus
Ebaseaduslik majandustegevus
Äriühingutega seotud süüteod
Pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod
Maksualased süüteod
Rahapesualased süüteod
Konkurentsisüüteod
29%13%19%28%10%

Majanduskuritegude esinemine liigiti

200920092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020806040200

Registreeritud soodustuskelmused