Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Kuritegevuse ülevaade

Registreeritud kuritegude arv langes aastatel 2009–2017, kuid püsis seejärel paar aastat praktiliselt samal tasemel. Langus jätkus taas 2020. aastal, peamiselt tänu isikuvastaste kuritegude arvu vähenemisele. Vähenes ka varavastaste kuritegude, narkokuritegude ning majanduskuritegude arv.

Elanike küsitlustes (ohvriuuringutes) ilmnevad sarnased trendid: viimase kümmekonna aasta jooksul on kuritegevus eeskätt tänu varguste arvu kahanemisele tervikuna vähenenud; samal ajal on turvatunne kasvanud ja viimastel aastatel stabiliseerunud samal tasemel. Kuriteo ohvriks langes 2020. aastal viis protsenti küsitletutest.

Kuriteod kokku
Kuriteod kokku
2003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020206000050000400003000020000100000

Registreeritud kuritegude arv: Kuriteod kokku

kaerauad

2020. aastal registreeriti

25 817 kuritegu, sh

  • 9 955 varavastast kuritegu
  • 8 464 isikuvastast kuritegu
  • 3 468 liikluskuritegu

Registreeritud kuritegude arv vähenes

Isikuvastased
Varavastased
Liikluskuriteod
Muud kuriteod
20202019201820172016201520142013201220112010100100808060604040202000

Kuritegude struktuur

mees

Kuritegudest moodustasid

  • 39% varavastased kuriteod
  • 29% isikuvastased kuriteod
  • 13% liikluskuriteod
  • 19% muud kuriteod

Kuriteoliikidest registreeriti kõige rohkem

vargus

vargusi
(6863)

vägivald

kehalist väärkohtlemist
(6023)

joobes

mootorsõiduki juhtimist joobes
(2781)

10 000 elaniku kohta registreeriti Eestis

194 kuritegu

Kuritegudest registreeriti

  • 48% Harjumaal
  • 14% Ida-Virumaal
  • 11% Tartumaal

2020. aastal vähenesid

isikuvastased kuriteod
(–741)

varavastased kuriteod
(–235)

Kuritegude arv 10 000 inimese kohta maakondades

tallinn

Tallinnas pandi toime

37%

registreeritud kuritegudest

Kuriteod kokku
2018
2019
2020
Eesti kokku
2018
2019
2020
Eesti kokkuEesti kokku250200150100500

Kuritegude arv 10 000 inimese kohta maakondades 2018–2020
(enamlevinud liigid)

Ohvriuuring

uuring

Ohvriuuringu andmetel langes 2020. aastal kuriteo ohvriks

5% küsitletutest

201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202012%9%6%3%

Kuriteoohvrite osakaal küsitletutest (%)*
* 2016–2020 erinevused on statistilise vea piirides

Täiesti julgelt
Üsna julgelt
2010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020806040200

Kui julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma kodukandis pärast pimeda saabumist?
(Need, kes vastasid „täiesti julgelt“ või „üsna julgelt“; %)

Õhtul tunneb end kodutänaval turvaliselt

linn