Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Vangistus

2020. aasta lõpul oli Eesti vanglates ja arestimajades

2366 inimest, sh

1882 süüdimõistetut

473 vahistatut

11 väärteoaresti all olijat

Vange 2020. aasta lõpul 100 000 elaniku kohta vanglates koos arestimajadega

Euroopa riikides keskmiselt on 100 000 elaniku kohta 125 kinnipeetavat

Süüdimõistetud
Vahistatud
Arestialused
Vange kokku
2009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020203600270018009000

Vangide arv aasta lõpu seisuga

Arestialune
Vahistatu
Süüdimõistetu
Sh avavanglas
ArestimajadTallinna vanglaTartu vanglaViru vangla80080060060040040020020000

Vangide jaotus vanglates ja arestimajades 2020. aasta lõpul

Eestis oli 2020. aasta lõpul kolm vanglat.

Kõige enam vange oli Tartu vanglas

802

Kõige vähem vange oli Viru vanglas

661

2020. aasta jooksul vähenes oluliselt Viru vanglas karistust kandnud vangide arv:

ehk 113 isiku võrra

Vabade vanglakohtade arv on suurenenud vangide arvu vähenemise tõttu.

Praegu on vanglate täituvus

72%

2018
2019
2020
Maksimaalne kohtadearv vanglatesTäidetud kohadKohad vabad36003600270027001800180090090000

Vabade ja täidetud vanglakohtade arv 2018.–2020. aasta lõpu seisuga

Eesti
Määratlemata
Venemaa
Muu riigi kodakondsus
68%24%6%

Vangide jaotus kodakondsuse järgi 2020. aasta lõpul

2020. aasta lõpul oli vangide seas

96%

2263 meest

4%

97 naist

Vangidest olid Eesti kodanikud 68%, määratlemata kodakondsusega 24% ja Venemaa kodanikud 6%. Vanglates kasvab järjepidevalt Eesti kodanike osakaal(2010. aastal 60%; 2020. aastal 68%) ning väheneb määratlemata kodakondsusega isikute osakaal.

Vangide keskmine vanus 2020. aastal oli

39,7 aastat

See on viimased kümmekond aastat järjepidevalt pidevalt kasvanud; ühtlasi on vähenenud noorte ning tõusnud kõrgemas vanuses vangide osakaal.

2010
2015
2020
14-2314-2324-3324-3334-4334-4344-5344-5354 ja enam54 ja enam40%30%20%10%0%

Vangide vanuseline jaotus 2010., 2015. ja 2020. aasta lõpul

2019
2020
11223344556677889910 ja enam10 ja enam24181260

Vangistuste korduvus 2019. ja 2020. aasta lõpul vanglas viibinud isikutel (% vangidest)

Enam kui 75%

vangidest kannab vangistust vähemalt teistkordselt.

Vangistuse korduvuse arvestamisel ei ole arvesse võetud ainult süüdimõistetuna vangistuse kandmist, vaid ka varasemaid vahistamisi ja areste.

Raskeima süüteo järgi kasvas 2020. aastal juba kolmandat aastat järjest

vägivalla-
kuriteo

eest karistatute arv
(üldjuhul kehaline väärkohtlemine KarS § 121).

2019
2020
Narkootikumidegaseotud süüteodEluvastased süüteodVaravastased süüteod- röövimisedVaravastased süüteod- vargusedLiiklussüüteodVägivallateodSeksuaalkuriteodSüüteod varavastu tervikunaTervist kahjustavadkuriteodAvaliku rahuvastased kuriteodÜldohtlikud kuriteodSüüteod perekonnaja alaealise vastu60060050050040040030030020020010010000

Vangide levinumad süüteod (raskeima § järgi)

Kuni 1 aasta
1–5 aastat
5–10 aastat
10–20 aastat
Eluaegne
201820182019201920202020100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Vangidele mõistetud karistuste pikkused

Mõistetud karistuse pikkus oli aastavahetusel vanglas viibinud süüdimõistetutel keskmiselt

4 aastat ja 3 kuud.

Mõistetud karistuste mediaan oli 2 aastat ja 11 kuud.

2020. aasta lõpul viibis vanglas 5 alaealist.

Viimasel viiel aastal on alaealiste vangide arv vähenenud

Süüdimõistetud
Vahistatud
Vangid kokku
20162016201720172018201820192019202020203528211470

Alaealiste vangide arv aasta lõpu seisuga

Karistuse ärakandmineOsalisele ärakandmiselemõistetud vangistuseärakandmineTingimisi enne tähtaegaTõkendi lõppemine,muutmine, tühistamineMääratud üldkasulik tööKaristuse kandmisejätkamine välisriigis,väljaandmineKaristusjärgnekäitumiskontrollSurmPsühhiaatrilise sundravikohaldamineKaristuse täitmiselemittepööramineLõppenud teisekohtuotsusegaTeistel alustelParandamatu haigusArmuandmine80080060060040040020020000

Vabanemise alused (süüdimõistetud ja vahistatud)

2020. aastal jooksul vabanes vanglatest ja arestimajadest

2014 süüdimõistetut ja vahistatut

Kolm aastat järjest on kasvanudnende vangide osakaal, kes vabanevad osalise vangistuse ehk nn šokivangistuseära kandmise järel.

Vanglates suri

14 isikut.