Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Vägivallakuriteod

Vägivallakuritegude arv 2020. aastal vähenes, seda eeskätt kehalise väärkohtlemise vähenenud registreerimise tõttu. Samal ajal katkes tapmiste ja mõrvade arvu langustrend ning nende arv tõusis. Röövimiste arv jätkas vähenemist.

Vägivallakuriteod moodustasid peaaegu kolmandiku registreeritud kuritegude koguarvust.

vägivallakuriteod

Vägivallakuritegusid* registreeriti

7975

kõigist kuritegudest

* Vägivallakuritegude hulka kuuluvad karistusseadustiku isikuvastased kuriteod (v.a §-d 137–140 ja 148–150), samuti röövimine (§ 200), avaliku korra raske rikkumine (§ 263) ning vägivald võimuesindaja või muu avalikku korda kaitsva isiku suhtes (§ 274).

20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020201000080006000400020000

Registreeritud vägivallakuriteod

inimesed

10 000 elaniku kohta registreeriti Eestis

60

vägivallakuritegu

kaklus

Vägivallakuritegude enamiku moodustab kehaline väärkohtlemine

Vägivallakuritegude arv vähenes

langus

Tapmiste ja mõrvade (katsetega) arv kasvas

tõus
nuga

Registreeriti

37 tapmist(katsetega)

13 mõrva (katsetega)

77 raskete kehavigastuste tekitamist

Tapmise ja mõrva tagajärjel hukkus

2020

40

inimest (esialgsetel andmetel)

2019

26

inimest

Tapmised ja mõrvad (katsetega)
Raske tervisekahjustuse tekitamine
Ähvardamine
Kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra raske rikkumine
Vägistamine
Röövimine
Vägivald võimuesindaja vastu
Muud vägivallakuriteod
201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202080006000400020000

Vägivallakuritegude olulisemad liigid*
* Kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra raske rikkumine on liidetud

Registreeritud vägivallakuriteod 10 000 inimese kohta

Maakondadest registreeriti vägivallakuritegusid 10 000 elaniku kohta kõige rohkem Ida-Virumaal (117), Valgamaal (67) ja Lääne-Virumaal (65)

20032003200420042005200520062006200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202025002000150010005000

Registreeritud röövimised

Röövimiste arv vähenes

langus 26%

Ohvriuuring

Vägivallakuriteo ohvriks langenud inimeste osakaal on võrreldes eelmise kümnendi algusega vähenenud, kuid viimastel aastatel on see näitaja püsinud ligikaudu samal tasemel.

2020. aastal langes küsitletutest

1%

vägivaldse ründe ohvriks

3%

vägivallaga ähvardamise ohvriks

Vägivaldne rünne
Vägivallaga ähvardamine
20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020206543210

Vägivalla ohvriks langenud inimeste osakaal ohvriuuringute andmetel 2012–2020 (%)*
* 2016–2020 erinevused on statistilise vea piirides