Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Seksuaalkuriteod

Registreeritud seksuaalkuritegude* arv vähenes 12% (–76). See on tingitud peamiselt laste vastu toime pandud kontaktsete (–39) ja mittekontaktsete (–31) kuritegude registreerimise kahanemisest.

* Karistusseadustiku §-d 141–1451 , 1751 , 178–179.

20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020208006004002000

Registreeritud seksuaalkuriteod

inimene

567

seksuaalkuritegu,
sh 152 vägistamist

inimesed

Registreeriti

  • 88 täisealise kannatanuga (kontaktset) seksuaalkuritegu
  • 479 alaealise kannatanuga
    (kontaktset ja mittekontaktset) seksuaalkuritegu

Seksuaalkuritegude arv vähenes

12%

Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv kahanes

15%
Kontaktsed
Mittekontaktsed
Kokku
HarjumaaHarjumaaHiiumaaHiiumaaIda-VirumaaIda-VirumaaJõgevamaaJõgevamaaJärvamaaJärvamaaLäänemaaLäänemaaLääne-VirumaaLääne-VirumaaPärnumaaPärnumaaRaplamaaRaplamaaSaaremaaSaaremaaTartumaaTartumaaValgamaaValgamaaViljandimaaViljandimaaVõrumaaVõrumaaVälisriikVälisriik300240180120600

Registreeritud seksuaalkuriteod maakonniti ja piirkonniti

keskmine vanus
alaealised
lapsed

Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude puhul

11a

keskmine vanus (toimepanemise ajal/alguses)

sooline jaotus

Sooline jaotus 88% tüdrukud ja 12% poisid

kalender

3 aastat

keskmine aeg toimepanemise algusest kuriteo registreerimiseni (max 15,5 aastat)

Toimepanijatest

7%

võõras

77%

lapsele tuttav (pereliige, sugulane või muu tuttav*)

sh

46%

pereliige
või sugulane,
sh

41% kasuisa

27% isa

10% (kasu)vanaisa

* Muuks tuttavaks oli naaber, lapse vanemate tuttav, sõprade vanem, internetituttav, ea- või koolikaaslane või treener
Alaealine
Täiskasvanu
VägistamisedVägistamisedMuud kontaktsedseksuaalkuriteodMuud kontaktsed seksuaalkuriteodPornograafiasüüteodPornograafiasüüteodLapseealiseahistamineja peibutamineLapseealise ahistamine ja peibutamineKontaktsedMittekontaktsed16012080400

Registreeritud seksuaalkuriteod vanuse ja teo iseloomu alusel, 2020

257

Mittekontaktsete seksuaalkuritegude (pornograafia ja lapseeealise seksuaalse ahvatlemise) arv

Lapseealise seksuaalse ahvatlemise juhtumitest 77%
ja kõigist mittekontaktsetest seksuaalkuritegudest 86%
pandi toime internetikeskkonnas
või infotehnoloogiavahendeid kasutades.