Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Prioriteedid

19.06.2019 kokku lepitud õiguskaitse ühised prioriteedid on

alaealiste poolt toime pandud kuriteod, eelkõige grupis toime pandud ja vägivallakuriteod;

lähisuhtevägivald, rasked isikuvastased kuriteod, lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod;

küberkuriteod;

rahvusvaheline finantssektori rahapesu ja suure kahjuga majanduskuriteod, eelkõige pankroti- ja maksukuriteod;

riigivastased kuriteod.

1. Alaealiste kuritegevus

1.1 Alaealiste poolt toime pandud kuriteod

Alaealiste poolt toime pandud kuriteod*
Alaealiste poolt toime pandud vägivallakuriteod*
Alaealised, kelle suhtes tehti kohtueelses menetluses lahend
Lepitusteenust saanud alaealiste arv
20172017201820182019201920202020150012009006003000

* Allikas: politsei- ja piirivalveamet

1.2 Menetlusaeg

Menetluspikkus alaealiste kriminaalmenetlustes (päevades)
20172017201820182019201920202020100806040200

2. Vägivald

2.1 Lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivalla teated*
Registreeritud lähisuhtevägivallakuriteod
Ajutise lähenemiskeelu taotlused
20172017201820182019201920202020100000100001000100101

* Allikas: politsei- ja piirivalveamet

2.2 Rasked isikuvastased kuriteod

201720172018201820192019202020201501209060300

2.3 Lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod (KarS §-d 141–146, 1751, 1781, 179)

Registreeritud lastevastased seksuaalkuriteod
Kohtusse saadetud kriminaalasjad
201720172018201820192019202020206005004003002001000

3. Küberkuriteod (KarS §-d 206, 2061, 207, 2161, 217, 2171)

Riigiprokuratuurist kohtusse saadetud kriminaalasjad
Arvutiandmete ja -süsteemi kuritegusid puudutavad kriminaalasjad
Mõjuga küberintsidendid (CERT)*
20172017201820182019201920202020100001000100101

* Teabe või süsteemide konfidentsiaalsus, terviklus või kättesaadavus oli häiritud

4. Majanduskuriteod

4.1 Rahvusvaheline finantssektori rahapesu ja suure kahjuga majanduskuriteod, pankroti- ja maksukuriteod

Kohtusse saadetud eriti suure kahjuga majanduskuritegude kriminaalasjad
Taustaks: majanduskuritegude kriminaalasjad
2017201720182018201920192020202020016012080400

4.2. Analüüsil põhinevad majanduskuritegude menetlused

Analüüsil ja sihtmärkidel põhinevate majanduskuritegude menetluste osakaal
2017201720182018201920192020202080%60%40%20%0%

5. Riigivastased kuriteod

Registreeritud riigivastased kuriteod
Kohtusse saadetud kriminaalasjad
201720172018201820192019202020202520151050

Lisaks nimetatutele tagavad õiguskaitseasutused vähemalt tänasel prioriteetsuse tasemel järgmiste kuritegude menetlemise:

raske korruptsioon;

organiseeritud narkokuriteod;

inimkaubandus.

6. Raske korruptsioon

Raskes korruptsioonis kohtusse saadetud kriminaalasjad
Taustaks: korruptsiooniga (KaRS §-d: 201 lg 2 p 3, 209 lg 2 p 2, 213 lg 2 p2, 294- 3001, § 4021, 4023, 4024) seotud kriminaalasjad
20172017201820182019201920202020806040200

7. Organiseeritud narkokuritegevus (KarS § 184 lg 2¹)*

Kohtusse saadetud isikud
Kohtusse saadetud kriminaalasjad
Taustaks: narkoüledoosist põhjustatud surmad
201720172018201820192019202020201209060300

* Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine suure varalise kasu saamise eesmärgil

8. Inimkaubandus (KarS §-d 133–1333; 175)

Kohtusse saadetud isikud
Kohtusse saadetud kriminaalasjad
Taustaks: inimkaubandust puudutavad kriminaalasjad
201720172018201820192019202020204536271890

Lisaks on kuritegevuse vastases tegevuses olulisel kohal:

kriminaaltulu tuvastamine ja konfiskeerimine;

süüteomenetluse ohvrikesksus;

välismaalasest kurjategija väljasaatmine.

9. Kriminaaltulu tuvastamine ja konfiskeerimine

Kriminaaltulu konfiskeerimiste maht (EUR)
2017201720182018201920192020202040000003000000200000010000000

10. Kannatanud: rahulolu

Kannatanute rahulolu kriminaalmenetlusega: PPA & prokuratuur
Kannatanute rahulolu kriminaalmenetlusega: kõik asutused
2020202050%40%30%20%10%0%

11. Välismaalastest kurjategijate väljasaatmine

Karistusseadustiku § 54 alusel välja saadetud isikud
Taustaks: kuriteos süüdi mõistetud välismaalased
201720172018201820192019202020206005004003002001000