Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Liikluskuriteod

Liikluskuritegudest valdava osa moodustab joobes sõidukijuhtimine, millele järgneb süstemaatiline juhtimisõiguseta sõidukijuhtimine. Liikluskuritegude arv püsis läbi kogu eelmise kümnendi ligikaudu samal tasemel. Joobes sõidukijuhtimise registreerimine on viimastel aastatel aeglaselt tõusnud. Joobes sõidukijuhi osalusel toimus kümnendik inimkannatanuga liiklusõnnetustest.

Liikluskuritegusid
registreeriti

3468

kõigist kuritegudest

Liiklus-
kuritegudest
moodustas

joobes sõidukijuhtimine (KarS § 424)

süstemaatiline juhtimisõiguseta sõitmine (KarS § 4231)

2010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020500040003000200010000

Liikluskuriteod

Liiklusõnnetuse põhjustanud kuritegusid (KarS §-d 422–423) registreeriti

99

Joobes sõidukijuhtimine

Süüteod sõidukijuhi poolt alkoholi või narkootikumide tarvitamise korral:

väärtegu (liiklusseadus)

LS § 224 lg 1 – juhi veres alkoholi 0,20–0,49 mg/g

LS § 224 lg 2 – juhi veres alkoholi 0,50–1,49 mg/g

kuritegu (karistusseadustik)

KarS § 424 – juhi veres alkoholi vähemalt 1,50 mg/g või narkojoove

Joobes sõidukijuhtimise kuritegusid registreeriti

2781

Narkojoobes juhte tabati

321

Joobes sõidukijuhtimise registreerimine on alates 2018. aastast aeglaselt tõusnud

201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202045003600270018009000

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Eri liiki süütegude registreerimine ja liiklusjärelvalve maht

Liiklusjärelevalve maht kasvas

Inimeste teadete arv võimalikust joobes juhist kasvas

Igas kuus teatati keskmiselt enam kui 900 korda*

* Pole teada, kui paljudel juhtudel tegelikult oli tegu süüteoga

Koroonakriisi tõttu jäeti 2020. aasta kevadel ära politseioperatsioonid „Kõik puhuvad“; kogu aasta jooksul vähenes neis kontrollitud sõidukijuhtide juhtide arv 19%. Ligikaudu samapalju vähenes ka kõige kergemate rikkumiste (LS § 224 lg 1) registreerimine.

Liiklusõnnetused

(transpordiameti andmed seisuga 01.02.2020)

2020. aastal toimus

1365

Sh joobes juhi osalusel 132 (2019: 138)

inimkannatanuga liiklusõnnetust
(2019: 1419)

Inimkannatanutega liiklusõnnetustest toimus joobes juhi osalusel
(2019: sama)

10%

Liiklusõnnetustes hukkus

60

inimest
(2019: 53)

Sh joobes juhi osalusel 12 inimest (2019: 13)

Liiklusõnnetustes sai vigastada

1574

inimest
(2019: 1740)

Sh joobes juhi osalusel 153 inimest (2019: 160)