Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Küberkuriteod

Kui muu kuritegevus väheneb, siis küber- ehk arvutikuriteod jätkavad tõusutempos. Võrreldes eelmise aastaga kasvas arvutikuritegude arv 12%. Suure potentsiaalse mõjuga arvutikuritegude (nt serverite ründed, andmete sulustamine, veebiliiklust häirivad DDoS rünnakud) hulk moodustas ca 3% arvutikuritegudest. Levinumate arvutikuritegude (petukõned, meili- ja sotsiaalmeedia konto hõivamine) ohvriks on nooremapoolsed naised, petukõnedel on valdav osa ohvritest venekeelsed. Ohvriuuring näitab, et ka inimeste kokkupuuted arvutiõngitsemiste jms-ga sagenevad – sellega kokkupuutunuid oli 52%, mis on 12% rohkem kui aasta varem.

Arvutikelmused (§ 213)
Arvutiandmete ja -süsteemi kuriteod (§-d 206-207, 216', 217)
ARVUTIKURITEOD KOKKU
20092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202012009006003000

Kuritegude arv

Küberkuritegude arv maakondades

44%
Harjumaal

19%
Ida-Virumaal

10%
Tartumaal

27%
Mujal

Arvuti

205

arvutisüsteemide
vastast kuritegu

+
Kaart

651

arvutikelmust

Arvutikuriteod
Neist suure potentsiaalse ühiskondliku mõjuga arvutikuriteod
97%3%

Suure võimaliku ühiskondliku mõjuga arvutikuriteod

Suure ühiskondliku mõjuga
arvutikuriteod

Suur arvuti

moodustavad

3%

kõikidest arvuti-
kuritegudest.

Sotsiaalmeedia

Kõige sagedamini registreeritakse arvutikuritegudest meilikonto või sotsiaalmeedia (enim Facebook) konto hõivamist või parooli muutmist, see moodustas 20%.

Petukõned

Võrdlemisi sage arvutikelmuse liik on petukõned, mis moodustavad arvutikuritegudest 16%.

Summa

Petukõnedega suudeti inimestele tekitada kahju keskmiselt 3400€, millest pooltel juhtudel oli kahjusumma kuni 1000€ ja pooltel juhtudel üle 1000€.

Sotsmeedia/meili/veebikonto parooli muutmine/sulustamine/hõivamine
Petukõned
Muud arvutikuriteod
20%16%64%

Petukõnede ja kontohõivamiste osakaal arvutikuritegudest

Arvutikuriteo ohvri profiil

Naisohvrid

Sotsiaalmeedia veebikonto paroolide muutmise ohvrid olid enamikus naised (56%). Ohvrite vanus oli keskmiselt 36 aastat.

Petukõne ohvrid

Tüüpiline petukõne ohver oli venekeelne naine: naisi oli sellise kuritegude ohvrite hulgas 68% ja venekeelseid 80%.

E-kooli ohvrid

5% sotsiaalmeedia hõivamistest ning võõrasse võrku sisenemise juhtumitest olid suunatud e-kooli või -stuudiumivastu, kus kellegi teise nime alt postitati sõnumeid või muudeti hindeid.

Ettevõtete, asutuste ohvrid

20% arvutiandmete ja -süsteemi kuritegude ohvritest (kelmused on välja jäetud) olidettevõtted, asutused või muud sorti juriidilised isikud.

2019
2020
Teatati loteriivõidustvõi pärandusest jaküsiti isikuandmeidÄhvardati, et teataksarvuti parooli ja nõutiraha, et ei avaldataksebasündsat materjaliPakuti osalemist tulu-toova äris ja küsitiisikuandmeidHoiatati konto sulgemiseeest ning paluti lisatudlingile vajutadaÄhvardati failid krüpteerida,kui vastaja ei maksanõutud rahasummaPaluti raha saata, etaidata vastaja välismaalhätta sattunud tuttavatVastajat ähvardati võiahistati muul moelVõeti üle vastaja sotsiaal-meedia suhtluskontovõi meilikontoVastaja andmeidkuritarvitati muul moelVõõras sisenes vastajapangakontole temaparoolidega404030302020101000

Inimeste kokkupuude arvutiandmete ja -süsteemi kuritegudega küsitluse andmetel (%)

52%

inimestest puutunud viimase aasta jooksul kokku mingit sorti õngitsemisega.