Kuritegevus Eestis 2020

Kriminaalmenetlus

Laadi alla .xslx

Kriminaalasjade keskmine menetlusaeg 2020. aastal oli 330 päeva. Maksimaalset ega minimaalset menetlusaja pikkust ei ole seaduses ette nähtud. Riigikohus on lahendis nr 1-16-9717/24 öelnud, et menetlusaja mõistlikkust hinnates tuleb muu hulgas arvestada kuriteo raskust ja seda, kas süüdistatava suhtes on rakendatud tõkendit, nt vahistamist või elukohast lahkumise keeldu. Eeldatakse, et kiiremini viiakse läbi menetlused, kus on rakendatud vahistamist.

Kõigi menetlusliikide menetlusaja pikkus

330

päeva

Kohtueelne menetlus
Kohtumenetlus
Keskmine menetlusaeg
KokkuleppemenetlusKokkuleppemenetlusKäskmenetlusKäskmenetlusLühimenetlusLühimenetlusÜldmenetlusÜldmenetlusKokkuleppemenetlusKokkuleppemenetlusKäskmenetlusKäskmenetlusLühimenetlusLühimenetlusÜldmenetlusÜldmenetlusKokkuleppemenetlusKokkuleppemenetlusKäskmenetlusKäskmenetlusLühimenetlusLühimenetlusÜldmenetlusÜldmenetlus34321934020182019202012009006003000

Kriminaalmenetluse pikkus päevades

Kohtueelne menetlus
Kohtumenetlus
Menetluse kogukestus
KokkuleppemenetlusKokkuleppemenetlusLühimenetlusLühimenetlus2104252044826005004003002001000

Menetlusaeg päevades

Kolmel viimasel aastal on kriminaalmenetlusele kulunud aeg kõikunud, olles 2019. aastal oluliselt lühem kui 2018. ja 2020. aastal. Samas jääb kõigil kolmel aastal keskmine menetlusaeg lühemaks kui üks aasta.

Lahendatud kuriteod
Registreeritud kuriteod
Lahendamise %
200920092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820185000040000300002000010000080%60%40%20%0%

Lahendatud kuriteod

Alla kuue kuuga lahendatud kuritegude osakaal

26%

kriminaalasjadest lahendati alla kuue kuuga, sh

26% politsei- ja piirivalveametis

36% maksu- ja tolliametis

Aeganõudvaim ja seega ka kõigile menetlusosalistele kulukaim menetlusliik on üldmenetlus, seda nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses.

Üldmenetluse
pikkus

482

päeva

Lahendatud
kuritegude arv

16 906

kuritegude
lahendamise määr

65%

KrMS § 200
KrMS § 2001
KrMS § 201
KrMS § 202
KrMS § 203
Muud alused
33%40%3%18%5%

Kriminaalmenetluste lõpetamise alus

2020. aastal konfiskeeriti kriminaaltulu

2 241 502

eurot

Kriminaaltulu konfiskeeriti

248

asjas

Sõidukeid
konfiskeeriti

123

Lõuna RP
Lääne RP
Põhja RP
Viru RP
201520152016201620172017201820182019201920202020100806040200

Konfiskeeritud sõidukid

Konfiskeeritud vara

Kriminaalmenetlustes konfiskeeritud vara

Konfiskeeritud sõidukite arv vähenes teistest enam Põhja ringkonnaprokuratuuris ja Lõuna ringkonnaprokuratuuris.