Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Jätkutugi

2020. aastal tõusis jätkutoe kasutajate arv rekordkõrgele. Teenuse tulemuslikkusest valmis uuring (vt siit) ja selle lühikokkuvõte (vt siit). Teenuse veebileht: tugiteenus.kriminaalpoliitika.ee Vanglast vabanenute jätkutuge toetab Euroopa Sotsiaalfond.

2020. aasta lõpuks oli

1092

inimest kasutanud
tugiisikuteenust

230

inimest kasutanud
majutusteenust

Tugiisikuteenus
Majutusteenus
201520152016201620172017201820182019201920202020250200150100500

Teenust kasutanud inimeste arv aastate kaupa

Tugiisikuteenus
Majutusteenus
2016201620172017201820182019201920202020100806040200

Ühes kuus keskmiselt teenust kasutanute arv

Tugiisikuteenus
Majutusteenus
IIIIIIIIIIIIIVIVVVVIVIVIIVIIVIIIVIIIIXIXXXXIXIXIIXII1209060300

Teenust kasutanud inimeste arv kuude kaupa 2020

2020. aastal osutati ühes kuus keskmiselt

94

inimesele tugiisikuteenust

29

inimesele majutusteenust

2020. aastal oli vanglast vabanenutele majutusteenusel tagatud

50

majutuskohta
(2019: 40; 2018: 36)

Aasta lõpu seisuga oli majutuskeskuste täituvus

66%

Majutuskoha taotlused
Teenusele jõudnute arv
IIIIIIIIIIIIIVIVVVVIVIVIIVIIVIIIVIIIIXIXXXXIXIXIIXII3024181260

Majutuskoha taotlused ja teenusele jõudnud inimeste arv 2020

Karistuse ärakandmine
Tingimisi enne tähtaega
Elektroonilise järelevalve alla
Šokivangistuse ärakandmine
Karistusjärgse käitumiskontrolli alla
Karistusest tingimisi vabastamine
43%25%24%7%

Majutusteenusele vabanenud isikute osakaal vabanemise aluse järgi 2015–2020

Pärast teenuse kasutamist oli (üks kuu hiljem) tööturul

58%

2020

63%

2019

60%

2018

59%

2017

50%

2016

Teenust kasutanutest kuulati ühe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist uues kriminaalasjas kahtlustatavana üle (näidatud vabanemise aasta)

43%

2019

35%

2018

45%

2017

38%

2016

42%

2015