Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Jälitustegevus

Jälituslube anti välja vähem kui aasta varem, kokku 733 isiku suhtes. Jälitustegevust kasutati kõige enam raskete või suure kahjuga kuritegude puhul: organiseeritud narkokuritegevus, suuremahulised maksukuriteod, kuritegelike ühenduste tegevus, korruptsioon.

Uusi jälitustoimikuid avati

207

Jälitustoimiku avamise põhjus:

195 kuriteo uurimine

8 välisriigi taotlus

2 konfiskeerimismenetlus

1 kuriteo ettevalmistamine

1 tagaotsimine

Jälitustoimikuid avas

178 politsei- ja piirivalveamet

23 maksu- ja tolliamet

5 kaitsepolitseiamet

1 vangla

Jälitusluba anti

733

isiku suhtes
(2019. aastal 818)

Jälitustoiminguteks anti

1756

uut luba, sh prokuratuur 1029 ja kohus 727 luba

Jälitustoiminguteks antud uute lubade arv*

20192020
Varjatud jälgimine10821050
Telefoni pealtkuulamine578539
Muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine523531
Varjatud sisenemine306395
Asja varjatud läbivaatus ja asendamine188283
Võrdlusmaterjali varjatud kogumine116188
Kuriteo matkimine95132
Politseiagendi kasutamine1325
Postisaadetise varjatud läbivaatus1413
Lubade arv17291756

* Üks luba võib hõlmata mitut toimingut. Tabel ei kajasta lubade pikendamisi.

Kohus rahuldas osaliselt

38

jälitusloa taotlust

Kohus jättis täielikult rahuldamata

14

jälitusloa taotlust

Jälitustoimingu tegemisest teavitati

2038 isikut

Jälitustoimingu tegemisest teavitamine lükati kohtu loal edasi

224 isiku puhul

(mõned isikud võisid korduda erinevates lubades, seega on unikaalseid isikuid vähem)

Jälitustoiminguid
kasutati kõige enam

narkokuritegudes

korruptsiooni- ja majanduskuritegudes

Jälitusluba taotleti keskmiselt

päevaks

Jälitustoiminguid tehti tegelikult keskmiselt

28 päeva jooksul

Jälitustoiminguga riivatud inimesi oli lisaks neile, kelle suhtes jälitustoiming tehti (nt pealtkuulatava isiku vestluspartnerid)

747