Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Alaealiste õigusrikkumised

Alaealiste toime pandud süütegude arv 2020. aastal vähenes: kuritegude arv 29% ja väärtegude arv 13%. Alaealiste kuritegude arv langes esimest korda alla 1000 piiri. Alaealiste levinumad kuriteod on vargused ja kehaline väärkohtlemine ning levinumad väärteod alkoholi tarbimine, pisivargused, narkootikumide tarbimine, liiklusrikkumised ja suitsetamine. Varasemast vähem registreeriti peaaegu kõiki õigusrikkumisi, näiteks avaliku korra rasked rikkumised ja suitsetamine vähenesid peaaegu poole võrra, narkoväärteod viiendiku võrra. Veidi kasvasid röövimised, asja omavoliline kasutamine ning kergliikleja liiklusnõuete rikkumised.

alaealine

2020. aastal registreeriti

834

alaealiste toime
pandud kuritegu

Alaealiste toime
pandud kuritegude arv
võrreldes
2019. aastaga
langes

200820082009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020203200240016008000

Alaealiste toime pandud kuriteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Lõpuni menetletud kuritegusid toime pannud alaealiste suhtarv 10 000 14–17-aastaste kohta
Kohtueelses menetluses lahendi (v.a KrMS § 200) saanud alaealiste arv
20162016201720172018201820192019202020208006004002000

Lõpuni menetletud kuritegusid toime pannud 14–17-aastaste alaealiste suhtarv samaealisest elanikkonnast (10 000 inimese kohta)
Allikas: õigusstatistika andmebaas, statistikaamet

Isikuvastased
Varavastased
Avaliku rahu vastased
Narkokuriteod
Liikluskuriteod
Kuriteod perekonna ja alaealise vastu
Muud
44%42%4%4%3%

Alaealiste toime pandud kuritegude struktuur, 2020
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Alaealiste toime pandud kuritegudest olid levinumad kehaline väärkohtlemine ja vargused, mis kokku moodustasid 73% alaealiste kuritegudest.

vägivald

333; 40%

Kehaline väärkohtlemine

vargus

273; 33%

Vargus

Levinumad alaealiste kuriteod

20162017201820192020
Kehaline väärkohtlemine
429397450501333-168
Vargus
220228351341273-68
Narkokuriteod
2127345733-24
Avaliku korra raske rikkumine
86115615529-26
Ähvardamine4033344424-20
Asja omavoliline kasutamine
344641243410
Väljapressimine111110149-5
Mootorsõiduki joobes juhtimine91041311-2
Röövimine
3520239178

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Tapmine
Mõrv
Raske tervisekahjustuse tekitamine
2016201620172017201820182019201920202020543210

Alaealiste rasked elu- ja tervisevastased kuriteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

2019
2020
Ida-VirumaaIda-VirumaaTallinnTallinnLääne-VirumaaLääne-VirumaaHarjumaa, v.a TallinnHarjumaa, v.a TallinnPärnumaaPärnumaaRaplamaaRaplamaaJõgevamaaJõgevamaaValgamaaValgamaaLäänemaaLäänemaaSaaremaaSaaremaaVõrumaaVõrumaaViljandimaaViljandimaaPõlvamaaPõlvamaaJärvamaaJärvamaaHiiumaaHiiumaa360270180900

Alaealiste kuriteod maakonniti ja Tallinnas
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

kaart

Alaealiste kuritegudest registreeriti

27% Ida-Virumaal

24% Tallinnas

2009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020203000024000180001200060000

Alaealiste toime pandud väärtegude arv
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

2020. aastal registreeriti

4239

alaealiste väärtegu

Alaealiste väärtegudest registreeriti

21%

Tallinnas

8%

Narvas

7%

Tartus

5%

Pärnus

4%

Kohtla-Järvel

Alaealiste toime pandud väärtegude arv
vähenes 642 võrra

langus 13%

Tüüpiline väärteo toime pannud alaealine oli

16 aastat vana poiss

Alaealiste väärtegude liigid

alkohol

44%

alkoholi tarbimine

pisivargus

16%

pisivargused

narkootikumid

9%

narkootikumide käitlemine väikeses koguses

juhiluba

7%

sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta

liiklusnõuded

7%

kergliiklejana liiklusnõuete rikkumine

suitsetamine

5%

suitsetamine

muud väärteod

12%

muud väärteod

Levinumad alaealiste toime pandud väärteod

20162017201820192020
Alkoholi tarbimine32852828155020491866-183
Pisivargused
769839815828671-157
Narkootikumide käitlemine väikses koguses339390428489379-110
Sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta400354272347299-48
Kergliikleja liiklusnõuete rikkumised
3912799026428824
Suitsetamine14771014312437223-214

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

langus

Peaaegu kõigi levinumate alaealiste väärtegude arv vähenes