Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Korduma kippuvad küsimused

PrintPDF Jaga
1. Kas tugiisikuteenusele saab suunata ka majutusteenuseta?
Jah saab. Tugiisikuteenuse sihtgrupp ongi suurem, vajadus majutusteenuse järele on väiksem.
 
2. Kas majutusteenusele saab suunata tugiisikuteenusele suunamiseta?
Üldiselt mitte. Reeglina eeldab majutusteenusele suunamine eelnevalt isiku suunamist tugiisikuteenusele. Siiski esineb praktikas erandeid, kus vabanenu jõuab majutusteenusele tugiisikuteenusele suunamiseta, nt vabanenu tuleb iseseisvalt majutuskohta.
 
3. Kes ja millal suunab kinnipeetava majutusteenusele?
Kui kinnipeetav on suunatud tugiisikuteenusele (kuni 6 kuud enne vabanemist), siis teeb tähtaegselt vabaneva kinnipeetava puhul majutusteenusele suunamise inspektor-kontaktisik või tugiisik. Inspektor-kontaktisik ja tugiisik lepivad selle omavahel kokku. Juhul, kui vangla koostab kinnipeetavale tingimisi enne tähtaega vabastamise materjale ja on vabanemisjärgseks elukohaks planeerinud ühe majutuskohtadest, siis teeb teenusele suunamise inspektor-kontaktisik.
 
4. Kas teenusele saab suunata ka vahistatu?
Ei saa. Teenuse sihtgrupp on kohtu poolt süüdi mõistetud isik, kes kannab vangistust.
 
5. Kas kinnipeetav või tema lähedane saab võtta teenuse pakkujatega ühendust?
Jah, saab. Teenuse pakkujate kontaktandmed (telefoni number, aadress) on kinnipeetavatele kättesaadavad. Samuti on võimalik kinnipeetava lähedasel võtta teenuse pakkujaga ühendust.
 
6. Kuidas on võimalik hakata tugiisikuks?          
Soovi korral hakata tugiisikuks on näiteks võimalik pöörduda Justiitsministeeriumi partnerite poole, kes pakuvad tugiisikuteenust. Justiitsministeerium ise tugiisikuid ei värba ega koolita, see on teenuse pakkujate ülesanne.