Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sotsiaalprogrammid

Pealkiri Valdkond Kohaldamisala Programmi lühikirjeldus
Joobes juhtide programm Alkohol Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva

Mootorsõidukijuhtide rehabilitatsiooniprogrammi eesmärgiks on hoida ära korduvaid liiklusrikkumisi, sealhulgas alkoholi tarvitanuna juhtimist ja teisi liiklusõigusrikkumisi, millega kaasneb juhtimisõiguse äravõtmine ja/või eluohtlike tagajärgedega õnnetuste toimumine.

Lootuse küla alko- ja narkorehabilitatsiooniprogramm Uimastid, Alkohol Harjumaa, üle Eesti

Lootuse küla statsionaarse programmi eesmärgiks on alkoholi ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. 

Sõltuvusravi- ja rehabilitatsiooniprogramm Viljandis ja Sillamäel Uimastid üle Eesti

Viljandi ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses pakutava sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. Statsionaarse teenuse kestus on 7-9 kuud. Viljandi osakonnas osutatakse teenust nii meestele, kui naistele eesti ja vene keeles. Sillamäe osakonnas osutatakse teenust meestele vene keeles. Rehabilitatsiooniprogramm on nii Viljandi, kui ka Sillamäe osakonnas sama. Statsionaarsele teenusele järgneb ambulatoorne järelteenus, mida pakutakse Tallinnas, Jõhvis ning Narvas.

Pere ja paarisuhtevägivalla programm Peresuhted, Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamise programm koosneb kolmest osast: turvalisus, vägivallaga tekitatud kahju uurimine, oma tegevusele eesmärkide seadmine turvalisuse kasvatamiseks.

Programm VALIK kanepitarvitajatele Uimastid Tallinn, Harjumaa, üle Eesti

Programm VALIK on lühisekkumine, mille raames pakutakse kuni 6 nõustamissessiooni raames infot ja abi kanepit või selle analooge tarvitavatele inimestele. Programm on mõeldud täiskasvanutele ja seda viiakse ellu üle Eesti.

 

Tubakanõustamise kabinetid Suitsetamine, tubakasõltuvus üle Eesti

Nõustamine koosneb vähemalt viiest nõustamisseansist, millest esimesed 3 toimuvad 2-3 kuu jooksul. 2 nõustamist toimub loobumisjärgse aasta jooksul.

Anonüümsete alkohoolikute tugirühmad Alkohol üle Eesti

AA ühendab mehi ja naisi, kes soovivad terveneda alkoholismist. Tugirühmade ja koosolekute liitumise ainsaks tingimuseks on soov joomine lõpetada. AA koosolekud toimuvad regulaarselt, neid on kahte tüüpi, jagunedes lahtisteks ja kinnisteks koosolekuteks. AA koosolekute vaimsus põhineb 12 sammu tervenemisprogrammil ning koosolekul käsitletakse ka rühma tegevuse ühtsust määratlevaid 12 traditsiooni.

MINU VALIK Alaealiste ja noorte õigusrikkumised üle Eesti

MINU VALIK on noorte sotsiaalsete oskuste ja motivatsioonitreening, mida viib läbi kriminaalhooldaja või muus valdkonnas noortega töötav väljaõppinud juhendaja regulaarsete kohtumiste käigus. Programmi eesmärk on suhtlemis- ja eneseregulatsioonioskuste arendamise ning soodsate hoiakute kujundamise abil vähendada noore antisotsiaalset käitumist ja retsidiivsust, suurendada tema positiivseid kontakte kogukonna ja lähivõrgustikuga ning arendada tervet eneseväärtuslikkuse tunnet.

Programm on valdavalt individuaalne, kuid sobib ka väikese grupiga töötamiseks. On võimalik läbi viia ka madalama vaimse võimekusega inimestega.

Hoolivad isad: turvalisem elu lastele Peresuhted, Vägivald, Lastekaitse Üle Eesti neljas piirkonnas (Põhja, Lõuna, Lääne, Ida)

Programm „Hoolivad isad“ on suunatud isadele (sh bioloogilised isad või kasuisad), kes on oma lapse (või laste) ja lapse ema suhtes olnud hoolimatud või vägivaldsed või kes kuuluvad sellise käitumise sihtrühma. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. Euroopas kasutatakse seda programmi näiteks Suurbritannias, Iirimaal, Saksamaal, Hollandis ja Rootsis. Eestis alustati esimeste gruppidega 2020. aastal.

Programm koosneb 17- nädalat kestvatest individuaalsetest- ja grupikohtumistest (nädalas kaks tundi) isadele, süsteemsest kontaktist emadega ja koostööst programmi suunajaga. Isadega töötavad kaks grupijuht (nais- ja meessoost). Programmi keskseks põhimõtteks on, et mehe programmis osalemine peab aitama tema lapsi olenemata sellest, kas mees suudab enda käitumises muudatusi luua või mitte.

Programm SÜTIK uimastitarvitajatele Uimastid Tallinn, Harjumaa

Programm SÜTIK on mõeldud pikaaegsetele narkootikumide tarvitajatele/sõltuvusprobleemidega isikutele, et läbi nende elukvaliteedi parendamise tõsta nende eluga toimetulekut ja vähendada nende poolt toimepandavate süütegude arvu.  Programmis aidatakse kliente aasta jooksul iga nädalaselt, andes infot ja tuge tarvitajatele erinevatele teenustele jõudmisel ja neis püsimiseks. Programm on mõeldud täiskasvanutele ja seda viiakse ellu Harjumaal sh Tallinn. 

Opiodsõltuvuse asendusravi Uimastid üle Eesti

Asendusravi aitab lõpetada fentanüüli või teiste opiaatide tarvitamise. 

Alkoholismi ravi Alkohol üle Eesti, Tallinn, Tartu

Alkoholismi ravi on kompleksne ja olenevalt haiguse raskusest ning patsiendi seisundist koosneb mitmest etapist (tsüklist välja toomine, arstlik konsultatsioon, depressiooni ravi jne).

Lehed