Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Seksuaalkurjategijate kohtlemine ja ravivõimalused Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Programmid; Sekskuriteod 11.06.2009 Kaire Tamm
Alaealiste vägivallakuritegevus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Vägivald; Alaealised 13.09.2010 Jako Salla
Perevägivalla levikut soodustavad riskid ja perevägivalla ulatus praktikute hinnangutes Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Vägivald 13.08.2011 Merle Linno; Kadri Soo; Judit Strömpl
Perevägivallatsejate retsidiivsus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Vägivald; Retsidiivsus; Karistussüsteem; Kriminaalmenetlus; Leppimine 13.11.2012 Jako Salla; Laidi Surva
Retsidiivsus Eestis Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Retsidiivsus; Kriminaalmenetlus; Karistussüsteem 13.10.2010 Andri Ahven; Jako Salla; Siim Vahtrus
Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise tõttu Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Leppimine; Kriminaalmenetlus 13.06.2010 Urvo Klopets; Kaire Tamm
Vahistamiste analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Vahistamine; Kriminaalmenetlus 13.06.2009 Urvo Klopets
Konfiskeerimise regulatsiooni rakendumise ülevaade Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Konfiskeerimine; Kriminaalmenetlus; Karistussüsteem 13.06.2010 Urvo Klopets
Kriminaaltulu konfiskeerimine 2012. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Konfiskeerimine; Kriminaalmenetlus; Karistussüsteem 13.06.2013 Urvo Klopets
Kohtuvälise menetluse kulu joobes juhtimise ja varguse väärtegudes Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Joobes juhtimine; Väärteod; Varavastane kuritegevus 13.06.2012 Pilleriin Lindsalu
Kohtueelse kriminaalmenetluse hind joobes juhtimise ja kauplusevarguse kuritegudes Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Joobes juhtimine; Kriminaalmenetlus; Varavastane kuritegevus 13.11.2011 Pilleriin Lindsalu
Katkematu kriminaalmenetlus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kohus 13.06.2012 Urvo Klopets
Kannatanud ja tunnistajad süüteomenetluses Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kuriteoohvrid 13.06.2012 Kerly Espenberg; Siim Espenberg
Erialaspetsialistide pädevus alaealiste tunnistajate ja kannatanute ülekuulamise kohta kriminaalmenetluses Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Alaealised; Kriminaalmenetlus 13.06.2009 Kristjan Kask
Elektroonilise valvega lähenemiskeelu kohaldamise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Elektrooniline valve; Kriminaalmenetlus 13.06.2012 Kaire Tamm; Anne Kruusement
Eesti alaealiste komisjonide tegevus aastatel 1999-2004 Muud analüüsid; Kõik Alaealised; Alaealiste komisjonid 13.06.2005 Haridus- ja teadusministeerium
Attitudes of Estonian inhabitants in relation to gender-based violence and human trafficking Muud analüüsid; Kõik Perevägivald; Inimkaubandus 12.06.2014 TNS Emor
Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas Muud analüüsid; Kõik Perevägivald; Inimkaubandus 12.06.2014 TNS Emor
Eesti kodanike õigusrikkumised Soomes Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Registreeritud kuritegevus 12.06.2012 Andri Ahven; Pilleriin Lindsalu
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistussüsteem; Kriminaalpoliitika 12.06.2011 Kaire Tamm; Mari-Liis Sööt

Lehed