Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Väike ohvriuuring 2012 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 23.01.2013
Väike ohvriuuring 2013 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 23.01.2014
Estonian Crime Victim Survey 2009 in English Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik; In English (inglise keeles); Ohvriuuring 23.09.2010 Andri Ahven; Kutt Kommel; Anna Markina; Triin Rannama; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm; Kristel Tuisk; Kärt Vajakas
Kuriteoohvrite uuring 2009 Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Ohvriuuring 23.09.2010 Andri Ahven; Kutt Kommel; Anna Markina; Triin Rannama; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm; Kristel Tuisk; Kärt Vajakas
Victims of Crime in Estonia 1993-2000 Kõik; In English (inglise keeles); Muud analüüsid ja uuringud Ohvriuuring 23.09.2001 Andri Ahven; Lauri Tabur; Kauko Aromaa
Baromeeter 8/2014 Kuritegevuse baromeeter; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus 22.09.2014 Justiitsministeerium
Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumite tuvastamise võimalikkus Eestis. Tööalase inimkaubanduse ametkondlik kontroll Üliõpilastööd; Kõik Inimkaubandus 12.09.2012 Liisa Surva
Korrakaitsepolitseiametnike vastu suunatud rünnete mõju Üliõpilastööd; Kõik Vägivald 12.09.2012 Janar Kummits
Karistusjärgse kinnipidamise põhiseaduslikkus Üliõpilastööd; Kõik Karistussüsteem 12.09.2012 Siret Kütt
Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs Üliõpilastööd; Kõik Kriminaalmenetlus 12.09.2013 Marje Allikmets
Tallinna Vangla muutuvas maailmas Üliõpilastööd; Kõik Vangistus 12.09.2013 Mari Rass
Õigluse tajumine kriminaalmenetluse tulemusena. Juhtumianalüüs. Üliõpilastööd; Kõik Kriminaalmenetlus 12.09.2013 Marion Mars
Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonna näitel Üliõpilastööd; Kõik Vangistus 12.09.2013 Helen Palginõmm
Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel Üliõpilastööd; Kõik Vangistus 12.09.2013 Liine Karafin
Perevägivalla kuriteos süüdimõistetutele suunatud sekkumisprogrammid Eestis Muud analüüsid; Kõik Perevägivald; Programmid 10.09.2014 Tartu Ülikool
Perevägivalla toimepanijatele suunatud sekkumisprogrammid maailmas Muud analüüsid; Kõik Perevägivald; Programmid 10.09.2014 Tartu Ülikool
Perevägivalla vähendamisele suunatud sotsiaalprogrammide rakendamine Eestis Üliõpilastööd; Kõik Perevägivald 30.11.2012 Tagne Kesküla
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise ülevaade 2011-2013 Kriminaalpoliitika teemaleht; Kõik Kriminaalmenetlus 09.09.2014 Justiitsministeerium
Perevägivalla juhtumite menetluspraktika: 2010 Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Perevägivald; Kriminaalmenetlus 04.12.2011 Jako Salla; Laidi Surva
Inimkaubanduse definitsiooni ja kuriteokoosseisu analüüs Muud analüüsid; Kõik Inimkaubandus 04.09.2009 Alla Kuznetsova; Brit Tammiste

Lehed